แสดง 1 - 10 จาก 26 รายการ

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด

         พันธุ์ข้าวโพดที่ใช้ปลูกในปัจจุบันนี้ เป็นพืชที่ไม่สามารถขึ้นเองได้ถ้ามนุษย์ไม่ให้การปฏิบัติรักษาเท่าที่ควรไม่มีใครทราบเกี่ยวกับรากฐานดั้งเ ...

การกินและการนอน

การกินและการนอน

การนอนหลับโดยปกติของช้างมีระยะเวลาสั้นประมาณ๓-๔ชั่วโมงเวลานอนของมันอยู่ในระหว่าง๒๓.๐๐-๐๓.๐๐น.ของวันรุ่งขึ้นลักษณะการนอนของช้างเมื่อหลับสนิทจะนอนตะแคงลำตัวข้างใดข้างหนึ่งลงกับพื้นช้างมีอาก ...