ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พันธุ์อ้อย, พันธุ์อ้อย หมายถึง, พันธุ์อ้อย คือ, พันธุ์อ้อย ความหมาย, พันธุ์อ้อย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พันธุ์อ้อย

          พันธุ์อ้อยที่ปลูกเป็นการค้าในบ้านเราแบ่งออกเป็น ๒ พวกคือ อ้อยเคี้ยว (chewing cane) พวกหนึ่ง  ส่วนอีกพวกหนึ่งเป็นอ้อยสำหรับทำน้ำตาล (industrial cane)          อ้อยพวกนี้เป็นอ้อยลูกผสมซึ่งเกิดขึ้นโดยนักผสมพันธุ์อ้อยของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  พันธุ์อ้อยเหล่านี้ได้ถูกนำเข้าไปยังประเทศต่างๆ  สำหรับประเทศไทยได้มีการนำพันธุ์อ้อยลูกผสมเข้ามาจากต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมประมาณ ๒๒๐ พันธุ์ ในจำนวนนี้มีเพียง ๒๐ พันธุ์เท่านั้นที่ปลูกเป็นการค้าอยู่ในภาคต่างๆ  พันธุ์เหล่านี้ได้แก่ บี ๔๐๙๘,  ซีบี ๓๘-๒๒,ซีโอ ๔๑๙,  ซีโอ ๔๒๑,  เอฟ ๑๐๘,  เอฟ ๑๓๔, เอฟ ๑๓๗,  เอฟ  ๑๓๘,  เอฟ ๑๔๐,  เอฟ ๑๔๘,เอฟ ๑๕๒,  เอฟ ๑๕๓,  เอฟ ๑๕๔,  เอฟ ๑๕๖,  เอช ๔๘-๓๑๖๖  แอลพี (ลำปาง) ๒๔๙๕/๔, เอ็นซีโอ ๓๑๐,  พีโอเจ ๒๘๗๘,  พินดาร์,  คิว ๘๓ และแร็กนาร์ 

บี (B)                          = บาร์เบโดส (Barbados)
ซีบี (CB)                      = กัมโปส (Campos) ประเทศบราซิล (Brazil)
ซีโอ (Co)                    = โคอิมบาตอร์ (Coimbatore) ประเทศอินเดีย
เอฟ (F)                       = ฟอร์โมซา (Formosa) สาธารณรัฐจีนไต้หวัน
เอ็นซีโอ (NCo)             = นาทาล (Natal) ประเทศแอฟริกาใต้ นำเมล็ดจากโคอิมบาตอร์ ประเทศอินเดีย
                                    มาปลูกคัดเลือกที่นาทาล
พีเอส (Ps)                   = ปาซูรูอาน (Pasuruan) เป็นชื่อเมืองที่สถานีทดลองอ้อยแห่งอินโดนีเซีย
                                    ตั้งอยู่
พินดาร์ (Pindar)           = มาจากสถานีทดลองของบริษัทน้ำตาลโคโลเนียล (Colonial Sugar 
                                    Refining Company) ประเทศออสเตรเลีย
แร็กนาร์ (Ragnar)         = เช่นเดียวกับพินดาร์
คิว (Q)                        = ควีนส์แลนด์ (Queensland) ประเทศออสเตรเลีย เป็นอ้อยที่ผสม
                                    โดย Bureau of Sugar Experiment Stations)

          จากตัวเลขที่ได้จากสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย  ปรากฏว่าพันธุ์ที่นิยมปลูกมากที่สุดคิดตามเนื้อที่ปลูกในปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๑  คือ เอฟ ๑๔๐ ปลูกร้อยละ ๒๖ รองลงไปได้แก่ คิว ๘๓, เอฟ ๑๕๓, พินดาร์,  เอฟ ๑๕๖,  เอฟ ๑๓๗,  เอช ๔๘-๓๑๖๖เอฟ ๑๓๔, และ เอฟ ๑๔๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๘, ๑๖,๘, ๗, ๖.๗, ๖, ๓ และ ๒ ตามลำดับ  ส่วนพันธุ์อื่นๆ นอกจากที่กล่าวนี้ปลูกรวมกันคิดเป็นเนื้อที่ร้อยละ ๗.๓ อย่างไรก็ดี  เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์ที่นิยมปลูกกันมากนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ พันธุ์ใดที่ให้ผลดีก็นิยมปลูกมากขึ้น  พันธุ์ใดที่ให้ผลไม่ดีก็ลดพื้นที่ลงหรือเลิกปลูกไป

พันธุ์อ้อย, พันธุ์อ้อย หมายถึง, พันธุ์อ้อย คือ, พันธุ์อ้อย ความหมาย, พันธุ์อ้อย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu