ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด, ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด หมายถึง, ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด คือ, ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด ความหมาย, ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด

          พันธุ์ข้าวโพดที่ใช้ปลูกในปัจจุบันนี้  เป็นพืชที่ไม่สามารถขึ้นเองได้ถ้ามนุษย์ไม่ให้การปฏิบัติรักษาเท่าที่ควร ไม่มีใครทราบเกี่ยวกับรากฐานดั้งเดิมว่า พืชนี้เปลี่ยนจากพืชป่ามาเป็นพืชเลี้ยงเมื่อใด  แต่คงเป็นเวลานับพัน ๆ ปีมาแล้ว นักภูมิศาสตร์และนักโบราณคดีหลายท่านสันนิษฐานว่า มนุษย์รู้จักปลูกข้าวโพดกันมากกว่า ๔,๕๐๐ ปี และในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพดนั้น ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีผู้ใดทราบแน่ชัด ถึงแม้ว่าได้มีนักค้นคว้าหลายท่านได้ทำการศึกษาและให้ข้อสันนิษฐานต่าง ๆ  มานาน แต่ก็ยังมีเหตุผลหลายประการที่ขัดแย้งกันอยู่  บางท่านสันนิษฐานว่า  ข้าวโพดอาจมีถิ่นฐานในแถวที่ราบสูงซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศเปรู โบลิเวีย และเอกวาดอร์  ในทวีปอเมริกาใต้ เนื่องจากมีผู้พบข้าวโพดพันธุ์พื้นเมืองหลายพันธุ์มีความปรวนแปรในด้านกรรมพันธุ์และมีลักษณะต่าง ๆ ผิดแผกกันมาก นอกจากนี้ ข้าวโพดบางชนิดที่มีลักษณะคล้ายข้าวโพดป่ายังพบขึ้น ในแถบนั้นอีกด้วย แต่บางท่านก็ให้ข้อคิดว่า  ในแถบอเมริกากลางและตอนใต้ของประเทศเม็กซิโก  น่าจะเป็นแหล่งกำเนิดข้าวโพดมากกว่า  เพราะมีหญ้าพื้นเมืองของบริเวณนี้  ๒ ชนิด คือ  หญ้าทริพซาคัม (Trip  sacum) และ หญ้าทิโอซินเท (Teosinte) ซึ่งมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์หลายประการคล้ายคลึงกับข้าวโพดมาก นอกจากนี้ ยังมีนักโบราณคดี ได้ขุดพบซากซังของข้าวโพดปนกันอยู่กับซากของโบราณวัตถุต่าง ๆ  ซึ่งฝังอยู่ใต้ดินลึกถึง ๒๘ เมตร บริเวณเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกในบริเวณถ้ำและสุสานหลายแห่ง  จากการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์ทำให้ทราบว่า  ซากสิ่งของเหล่านี้มีอายุนานกว่า  ๔,๐๐๐ ปี  ซึ่งแสดงว่ามีข้าวโพดปลูกอยู่ในแถบนี้เป็นเวลานานนับพันปีมาแล้ว  นอกจากนี้บางท่านได้ให้ความเห็นอีกว่า ข้าวโพดบางชนิดอาจมีรากฐานอยู่ในเอเชียก็ได้ เพราะพืชพื้นเมืองหลายอย่างในแถบนี้มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายข้าวโพดมาก เช่น ลูกเดือยและอ้อน้ำ  แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้เป็นข้อสันนิษฐานและเหตุผลของแต่ละท่าน ยังไม่มีประจักษ์พยานยืนยันแน่ชัด  คงจะต้องถกเถียงและค้นคว้าหาความจริงกันต่อไปอีก
          สำหรับพืชดั้งเดิมของข้าวโพดนั้น  ได้มีนักพฤกษศาสตร์และนักพันธุศาสตร์ ตั้งสมมุติฐานขึ้นต่าง ๆ กัน  เนื่องจากข้าวโพดมีส่วนใกล้เคียงกับหญ้าทริพซาคัม  และทิโอซินเทมาก  บางท่านจึงเชื่อว่า หญ้าพวกนี้เป็นบรรพบุรุษของข้าวโพด  อย่างไรก็ตาม จากการทดลองผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดกับหญ้าทริพซาคัม ปรากฏว่า ได้ลูกผสมออกมาเป็นหญ้าทิโอซินเท นอกจากนั้นความแตกต่างทางพันธุกรรมของข้าวโพดกับหญ้าทั้งสองชนิดนี้ ทำให้หลายท่านสรุปได้ว่าหญ้าทั้ง  ๒ ชนิดนั้นไม่ได้เป็นพืชดั้งเดิมของข้าวโพด ข้าวโพดที่ปลูกอยู่ทุกวันนี้ คงจะวิวัฒนาการมาจากข้าวโพดพันธุ์ป่า  (pod maize) อย่างแน่นอน ดังนั้นหญ้าทริพซาคัมและ  ทิโอซินเท ก็ควรเป็นพืชดั้งเดิมเดียวกับข้าวโพด  หากแต่ได้วิวัฒนาการมาคนละสาย จึงมีลักษณะแตกต่างกันในปัจจุบัน
          การแพร่หลายของข้าวโพดจากถิ่นเดิมไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลกนั้น เข้าใจว่าเกิดจากชาวอินเดียนแดงเจ้าถิ่นเดิมของทวีปอเมริกา  เป็นผู้นำจากอเมริกากลางไปปลูกในส่วนต่าง ๆ ของทวีปอเมริกาและหมู่เกาะคาริบเบียน  ชาวอินเดียนแดงเป็นชนชาติที่มีส่วนสำคัญ  ในด้านวิวัฒนาการเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพด ทั้งในด้านการปลูก การคัดเลือกพันธุ์ เช่น รู้จักการคัดเลือกพันธุ์โดยอาศัยลักษณะและสีสันของเมล็ด  รู้จักเลือกฤดูปลูกที่เหมาะ   คือ รอจนกว่าใบต้นโอ๊กจะผลิออกมามีขนาดเท่าหูกระรอกเสียก่อนจึงจะปลูก และรู้จักการจับปลาในลำธารมาใส่ที่โคนต้นข้าวโพด เพื่อให้เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ย เมื่อโคลัมบัสเดินทางมาพบทวีปอเมริกาเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๓๕ นั้น ได้พบว่าข้าวโพดมีปลูกอยู่ทั่วไปในดินแดนแห่งนั้น จึงได้ลองนำเมล็ดกลับไปปลูกในยุโรป ซึ่งต่อมาก็ได้แพร่หลายต่อไปยังทวีปแอฟริกา เอเชีย และออสเตรเลีย 
          ในโลกเก่าซึ่งได้แก่  ทวีปยุโรปและเอเชียนั้น  มีการเรียกชื่อข้าวโพดต่าง ๆ  กัน เช่น  สแปนิชคอร์น  (spanish  corn) โรมันคอร์น (roman  corn)  กินีคอร์น  (guinea corn) เทอร์กิชคอร์น (turkish  corn) อินเดียนคอร์น (indian corn) การที่เรียกชื่อไปต่าง ๆ กันเช่นนี้เข้าใจว่าเรียกตามท้องถิ่นที่ปลูกนั่นเอง  และการกล่าวถึงคอร์น  (corn) เฉย ๆ อาจไม่ได้หมายถึงข้าวโพด แต่หมายถึงข้าวสาลีหรือธัญพืชชนิดอื่น ฉะนั้น บรรดาประเทศในภาคพื้นเหล่านี้เมื่อจะกล่าวถึงข้าวโพดมักจะใช้คำว่า เมซ  (maize)  หรืออินเดียนคอร์น มากกว่าคำว่า คอร์นเฉย ๆ คำว่า เมซ สันนิษฐานว่ามาจากภาษาอินเดียนแดง คือ มาฮิซ (mahiz) หรือ มาริซิ  (marisi)

ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด, ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด หมายถึง, ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด คือ, ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด ความหมาย, ประวัติและถิ่นฐานดั้งเดิมของข้าวโพด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 3

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu