ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเจริญเติบโตของอ้อย, การเจริญเติบโตของอ้อย หมายถึง, การเจริญเติบโตของอ้อย คือ, การเจริญเติบโตของอ้อย ความหมาย, การเจริญเติบโตของอ้อย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การเจริญเติบโตของอ้อย

          ก่อนที่จะกล่าวถึงการเจริญเติบโต  ใคร่ขออธิบายถึงธรรมชาติบางอย่างของอ้อยเสียก่อน  เป็นที่ทราบกันดีว่า  ขณะที่อ้อยเจริญเติบโตเป็นปกตินั้น ตาที่อยู่ตามลำต้น (lateral buds) จะไม่เจริญเป็นแขนง (lalas) ทั้งนี้เพราะว่าส่วนของยอดที่กำลังเจริญเติบโต  (growing  point)  จะผลิตออกซิน  (auxin) และฮอร์โมน (hormone) บางชนิดแล้วส่งลงมาตาม  ลำต้น ซึ่งจะมีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของตาที่อยู่ถัดลงมา ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เรียกว่า  "ยอดข่ม" (top dominance หรือ apical dominance)  ยอดข่มนี้ จะหมดไปเมื่อส่วนยอดอ้อยถูกทำลาย ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุใดๆ  เช่น  การตัดยอด  ถูกความร้อนจัดหรือความเย็นจัด  โรคหรือแมลงทำลาย  ฉีดด้วยสารเคมีบางชนิด    ตลอดจนการออกดอก  เมื่อยอดข่มหมดไปตาที่อยู่ส่วนยอดของลำต้นจะเจริญเป็นแขนง    และทำหน้าที่แทนยอดต่อไป  ลักษณะยอดข่มจะปรากฏแม้กระทั่งเมื่อใช้ท่อนพันธุ์ที่มีตามากกว่าหนึ่งตามาปลูก   ตาที่อยู่ทางปลายสุดจะงอกออกมาก่อน แล้วทำหน้าที่แทนยอด  เป็นผลทำให้ตาที่อยู่ถัดลงมาเติบโตช้าลง ลักษณะยอดข่มจะเห็นได้ชัดยิ่งขึ้น  เมื่อใช้ท่อนพันธุ์ที่มีหลายๆ ตาปลูกหรือปลูกทั้งลำ  โดยไม่ตัดเป็นท่อนๆ          ในระยะงอกนั้นอ้อยแต่ละตาจะงอกขึ้นมาเพียงต้นเดียวเท่านั้น   และเมื่อเติบโตพอสมควรจึงจะมีการแตกกอ  การแตกกอเป็นลักษณะสำคัญของพืชตระกูลหญ้ารวมทั้งอ้อย  เกิดขึ้น เนื่องจากตาที่อยู่ส่วนโคนของลำต้นใต้ดินของหน่อแรก  เจริญออกมาเป็นหน่อชุดที่สอง และจากหน่อชุดที่สองก็เจริญเป็นหน่อชุดที่สาม  หรืออาจจะมีหน่อชุดต่อไปอีกทำให้มีจำนวนหน่อหรือลำต้นเพิ่มขึ้น ในระยะนี้อิทธิพลของยอดย่อมมีน้อยมาก   จึงไม่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของตาที่อยู่ส่วนโคนได้  ระยะแตกกอเป็นระยะต่อเนื่องกับระยะงอก   การแตกกอจะเริ่มเมื่ออายุประมาณ ๑.๕ เดือนเป็นต้นไป  แต่ระยะที่มีการแตกกอมากที่สุดอยู่ระหว่าง  ๒.๕-๔ เดือน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างตามที่กล่าวแล้ว  หน่อที่แตกออกมาทั้งหมดในระยะแตกกอนี้จะเหลือเพียงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว  หน่อที่อ่อนแอกว่าจะตายไป  เพราะการแข่งขันกันเพื่อปัจจัยในการเจริญเติบโต  เช่น  แสงแดด  น้ำ  และธาตุอาหารเป็นต้น จำนวนลำต้นต่อกอขณะเก็บเกี่ยวขึ้นอยู่กับจำนวนหน่อในระยะแตกกอนี้

การเจริญเติบโตของอ้อย, การเจริญเติบโตของอ้อย หมายถึง, การเจริญเติบโตของอ้อย คือ, การเจริญเติบโตของอ้อย ความหมาย, การเจริญเติบโตของอ้อย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu