ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ, วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ หมายถึง, วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ คือ, วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ ความหมาย, วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ

วันออกพรรษา 2560

        ความสำคัญ วันออกพรรษาได้แก่ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ในวันนี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรม ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา คือ การเปิดโอกาสให้ภิกษุด้วยกันว่ากล่าวตักเตือนกันได้ ทั้งนี้เพราะในระหว่างพรรษานั้น พระสงฆ์บางองค์อาจมีข้อบกพร่องที่จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง การเปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ เป็นวิธีที่จะรู้ถึงข้อบกพร่องของตน ทั้งนี้กระทำโดยเปิดเผย ไม่ถือเป็นเรื่องที่จะมาโกรธเคืองกันภายหลัง หรือเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกัน

การกระทำมหาปวารณา เป็นการสังฆกรรมอย่างหนึ่งแทนการสวดพระปาฏิโมกข์ (พระวินัย) ที่ได้กระทำกันทุกๆ ๑๕ วันในช่วงเข้าพรรษา 

การปฏิบัติตนในวันออกพรรษา

        แม้การปวารณาจะเป็นเรื่องระหว่างพระสงฆ์ด้วยกัน แต่การออกพรรษาก็เป็นวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ มีประเพณีทำบุญตักบาตร ที่เรียกกันว่า ทำบุญตักบาตรเทโว หรือเรียกเต็มๆ ว่า ตักบาตรเมโวโรหนะ สืบเนื่องจากความเชื่อตามตำนานที่ว่าวันนี้เป็นวันคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์บางวัดอาจจัดพิธีทำบุญตักบาตรธรรมดา แต่บางวัดก็จัดเป็นงานใหญ่โต เสร็จจากการทำบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนจะไปฟังธรรม และรักษาอุโบสถศีล

 
กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา

       ๑. ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ที่ล่วงลับ 
       ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา 
       ๓. ร่วมกุศลกรรม "ตักบาตรเทโว" 
       ๔. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการ และประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษา

       ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวันออกพรรษาที่นิยมปฏิบัติ คือ 
       ๑. ประเพณีตักบาตรเทโว (วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ หลังจากออกพรรษาแล้ว ๑ วัน) 
       ๒. พิธีทอดกฐิน (ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ กำหนด ๑ เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา) 
       ๓. พิธีทอดผ้าป่า (ไม่จำกัดกาล) 
       ๔. ประเพณีเทศน์มหาชาติ (นิยมทำกันในวันขึ้น ๘ ค่ำ หรือ วันแรม ๘ ค่ำ กลางเดือน ๑๒ ในบางท้องถิ่นอาจนิยมทำกันในเดือน ๕ ต่อเดือน ๖ หรือในเดือน ๑๐) 

เรื่องอื่นๆ ในวันออกพรรษาวันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ, วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ หมายถึง, วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ คือ, วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ ความหมาย, วันออกพรรษา 2560 ประวัติ กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu