แสดง 61 - 70 จาก 14,275 รายการ

สุรวงศ์ หรือ สุริวงศ์ จึงจะถูก

สุรวงศ์ หรือ สุริวงศ์ จึงจะถูก

เรื่องนี้มีรายละเอียดยืดยาวต้องอาศัยคำอธิบายของกนกวลีชูชัยยะในหนังสือพจนานุกรมวิสามานยนามไทย:วัดวังถนนสะพานป้อมมีว่า ถนนสุรวงศ์เป็นถนนที่เจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์(โตบุนนาค)...