แสดง 1 - 10 จาก 860 รายการ

เปลี่ยนยางรถใหม่ แล้วจอดรถทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน

เปลี่ยนยางรถใหม่ แล้วจอดรถทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน

เมื่อเปลี่ยนยางใหม่ไปแล้วควรที่จะนำรถไปขับขี่หรือเคลื่อนที่เพื่อให้ยางได้หมุนบ้างเพราะถ้าจอดอยู่เฉยๆเป็นระยะเวลานานๆมากเช่นมากกว่า1เดือนขึ้นไปก็อาจจะทำให้เกิดFLATSPOTที่หน้ายางหรืออากา...

cross piece

cross piece

น่าจะหมายถึงโครงสร้างหรือวัตถุใดๆที่มีลักษณะตัดขวางค่ะ...

colder

colder

coldแปลว่าเย็นและcolderแปลว่าเย็นกว่าค่ะ...

ถ้าซื้อรถยนตร์เงินสดต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง และเสร็จภายในกี่วัน

ถ้าซื้อรถยนตร์เงินสดต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง และเสร็จภายในกี่วัน

ให้เจ้าของรถยนต์เซ็นเอกสาร -แบบคำขอโอนและรับโอนรถยนต์-เล่มทะเบียนรถยนต์-สำเนาทะเบียนบ้าน-สำเนาบัตรประชาชน-สัญญาซื้อขายรถยนต์แล้วรีบไปติดต่อกรมการขนส่งทางบกเพื่อโอนรถยนต...

การทำความสะอาดคราบที่ห้องน้ำ

การทำความสะอาดคราบที่ห้องน้ำ

         "...ให้ลองเอาไฮเตอร์หรือคลอรีน(Klorin)เอาสำลีมาซับน้ำยาคลอรีนหรือไฮเตอร์ให้ชุ่มแล้วเอาไปแปะไว้ตรงร่องกระเบื้องที่เป...