ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?, การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง? หมายถึง, การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง? คือ, การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง? ความหมาย, การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 3
คำถาม

การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง?

อยากทราบว่า เบิกประกันสังคมใช้อะไรบ้าง ในการนำไปยื่น

คำตอบ

เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ประกอบในการยื่นคำขอเบิกประกันสังคมนั้น ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ ว่าเราต้องการยื่นคำเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนจากประกันสังคมแบบใด ซึ่งมีอยู่หลายกรณี ดังนี้ค่ะ

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้

กรณีทุพพลภาพ

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. ใบรับรองแพทย์
 3. สำเนาเวชระเบียน (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้

กรณีตาย

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. สำเนามรณบัตร
 3. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้จัดการศพ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้ ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ประกันตนและผู้จัดการศพ

กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ กรณีผู้ประกันตนอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้

กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40)
 2. สำเนามรณบัตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิรรับเงินบำเหน็จชราภาพ
 4. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา (ถ้ามี)
 5. สำเนาสูติบัตรของบุตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรกรณีไม่มีสูติบัตร

การขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้า ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิขอรับคืนเงินสมทบที่จ่ายล่วงหน้าได้ในกรณี ดังนี้

 1. ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย
 2. ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 3. ผู้ประกันตนแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน (ลาออก)

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำขอรับเงินสมทบคืน มีดังนี้ กรณีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิ
 2. สำเนามรณบัตร
 3. สำเนาทะเบียนสมรสของผู้ประกันตน และบิดา มารดา
 4. สำเนาสูติบัตรของบุตรผู้ประกันตน
 5. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้
 6. เอกสารอื่นๆ ตามความจำเป็น

การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง, การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง หมายถึง, การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง คือ, การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ความหมาย, การเบิกประกันสังคมต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu