แสดง 1 - 10 จาก 94 รายการ

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day)

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day)

ตามปกติแล้ววันที่10ธันวาคมในบ้านเรานั้นเป็นวันรัฐธรรมนูญแต่ใครจะรู้ว่าในวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ไม่ใช่แค่ระดับชาติแต่ยังสำคัญในระดับนานาชาติอีกด้วยนั่นก็คือวันสิทธิมนุษยชนสากล... ...

21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day)

21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day)

ในปีค.ศ.1981คณะกรรมการสหประชาชาติได้ลงประกาศรับรองโดยคอสตาริกาโดยประกาศให้ทุกวันอังคารที่3กันยายนที่เป็นวันเปิดประชุมสามัญนั้นเป็นวันสันติภาพโลกหรือวันสันติภาพสากลเพื่อเป็นการให้ความสำคั ...

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจเชียงใหม่15939-40หมู่บ้านอนุสารวิลล่าถนนเชียงใหม่-ฮอดตป่าแดดอเมืองจเชียงใหม่50100ผู้ประสานงานคุณมัทนาโกสุมภ ...

วันสิทธิผู้บริโภคสากล

วันสิทธิผู้บริโภคสากล

วันที่15มีนาคมของทุกปีจะมีการจัดงานวันสิทธิผู้บริโภคสากลการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากลได้มีการรับรองสิทธิผู้บริโภคไว้โดยสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากลConsumersInternationnalหรือCIซึ่งมีความครอ ...

นิรโทษกรรม

นิรโทษกรรม

นิรโทษกรรมมีความหมายว่าการทำให้ไม่มีโทษหรือการอันไม่มีโทษอาจหมายถึงนิรโทษกรรมjustifableact-การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นแต่กฎหมายบัญญัติว่าไม่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเช่นการป ...

8 สิ่งจีนเปลี่ยนโลก

8 สิ่งจีนเปลี่ยนโลก

8สิ่งจีนเปลี่ยนโลกเมื่อความเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของจีนทำให้โลกต้องหมุนเข้าหาจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้8ประเด็นหลักว่าเหตุใดโลกจึงควรหันมาสนใจจีนการมีเงินเป็นสิ่งล้ำเลิศนับตั้งแต่เติ้งเสี่ยวผิ ...

ยศทหารอากาศ

ยศทหารอากาศ

รวมเครื่องหมายยศทหารอากาศลำดับยศทหารอากาศคือชั้นสัญญาบัตรชั้นประทวนต่ำกว่าชั้นประทวนและนักเรียนทหารเครื่องหมายยศทหารอากาศชั้นสัญญาบัตรltเครื่องหมายยศทหารอากาศชั้นประทวนต่ำกว่าชั้นประทวน ...

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทย

การเกณฑ์ทหารในประเทศไทยในปัจจุบันอาศัยความตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารพศ2497กำหนดให้ชายไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้ารับราชการทหารและยังเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอีกด้วยขั้นตอนการเกณฑ์ทหารเริ่มต้นจา ...

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

สมบูรณาญาสิทธิราชย์AbsoluteMonarchyคือระบอบการปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศในระบอบการปกครองนี้กษัตริย์ก็คือกฎหมายกล่าวคือที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์ ...

เตช บุนนาค

เตช บุนนาค

ดรเตชบุนนาคเกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพศ2486อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริการะหว่างประธานาธิบดีบิลคลินตันดำรงตำแหน่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นบุตร ...