ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค คือ, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค ความหมาย, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เชียงใหม่
159/39-40 หมู่บ้านอนุสารวิลล่า ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ผู้ประสานงาน คุณมัทนา โกสุมภ์
โทรศัพท์/โทรสาร 053-201-385
มือถือ 081-716-3177
อีเมล tcc@consumer.com
www.cm-consumer.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ลำปาง
25 ถ.ศิริวิศาล ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
ผู้ประสานงาน คุณมยุเรศ แลวงศ์นิล
โทรศัพท์/โทรสาร 054-352-393
มือถือ 081-987-1627
อีเมล pam2516@gmail.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.พะเยา
312/1 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ผู้ประสานงาน คุณชนากานต์ วงศ์วารินทร์
โทรศัพท์ 054-480-905
โทรสาร 054-480-923
มือถือ 084-480-6444
อีเมล consumerphayao@yahoo.co.th
https://www.phayaocivil.net/
https://consumerpdf.blogspot.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เพชรบูรณ์
69/43 บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เพชรบูรณ์
ถนนกลางเมืองพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
ผู้ประสานงาน คุณฉัตรชัย บำรุงคีรี 
โทรศัพท์/โทรสาร 056-720-521
มือถือ 084-817-5960
อีเมล monk_2550@yahoo.com
www.consumerpbb.blogspot.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.เชียงราย
331/3 หมู่ที่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
ผู้ประสานงาน คุณธนชัย ฟูเฟื่อง
โทรศัพท์/โทรสาร 053-714-658
มือถือ 089-953-2782
อีเมล thanachai.rk48@hotmail.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.พิจิตร
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.พิจิตร ชั้น 2
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (หลังเก่า)
ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ผู้ประสานงาน  คุณรุ่งเรือง กัลย์วงศ์
โทรศัพท์  056-613-572
มือถือ 081-532-0958
อีเมล Rung19715@hotmail.com

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคกลาง
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สระบุรี
690/73 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว
อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000
ผู้ประสานงาน  คุณกำชัย น้อยบรรจง
โทรศัพท์ 036-710-085
โทรสาร 036-727-057
มือถือ 084-361-4533
อีเมล kamchai2518@hotmail.com

ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออก
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ตราด
1/11 ถนนเนินตาแมว ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000
ผู้ประสานงาน คุณวิจาร ขันธุวาร
โทรศัพท์ 039-524-131
โทรสาร 039-524-200
มือถือ 085-361-3476
อีเมล tcitrat@gmail.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ระยอง
133 ถนนเรือนจำ ซอย 1 ต.เชิงเนิน
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ผู้ประสานงาน คุณโสวิภา อินทรสุข   
โทรศัพท์/โทรสาร 038-617-368
มือถือ 086-843-8592
อีเมล shalama_30@hotmail.com
tcirayong@gmail.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ชลบุรี
110/23 หมู่ที่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
ผู้ประสานงาน คุณศิริพร พิกุลแย้ม
มือถือ 086-301-4135
อีเมล tcichonburi@gmail.com
 
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ขอนแก่น
สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
686/5 ซ.วุฒาราม ถนนหน้าเมือง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ผู้ประสานงาน คุณปฏิวัติ เฉลิมชาติ 
โทรศัพท์/โทรสาร 043-223-714
มือถือ 081-546-0754, 085-100-2777                 
อีเมล cakk2551@gmail.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.มหาสารคาม
เครือข่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จ.มหาสารคาม
เลขที่ 100 หมู่ที่ 16 บ้านหนองแวง ต.บรบือ
อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ผู้ประสานงาน คุณจรรยา  แสนสุภา
โทรศัพท์/โทรสาร 043-770-069 มือถือ 081-708-1386 
อีเมล janya_boy@hotmail.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ร้อยเอ็ด
505 หมู่ที่ 3 ถนนรองเมือง ต.สระคู
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
ผู้ประสานงาน คุณอาภรณ์ อะทาโส
โทรศัพท์ 043-580-602
โทรสาร 043-580-167
มือถือ 086-228-3656
อีเมล kowkong2008@hotmail.com  

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.กาฬสินธุ์
70/94 ถนนถีนานนท์ ซอยถนนมาประณีต
ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  
ผู้ประสานงาน คุณประคำ ศรีสมชัย
มือถือ 087-230-7461
อีเมล prakum_sri@hotmail.com
rangsima_40@hotmail.com     

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สกลนคร
1269/2 ถนนเปรมปรีดา ชุมชนวัดสีชมพู
ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
ผู้ประสานงาน คุณธีรพันธ์ ชูเจริญ
มือถือ 084-792-547
อีเมล teerapun_1269@hotmail.com
 
เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้
โทรศัพท์/โทรสาร 074-254542
so_conet@hotmail.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สุราษฎร์ธานี
077-222767 สายด่วน 080-5223222
consumer_surat@hotmail.com
www.consumersurat.org

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สงขลา
074-254542 สายด่วน 089-4666695
consumer_songkhla@hotmail.com
www.consumersongkhla.org

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ. สตูล
074-781250
consumer_satun@hotmail.com
www.consumersatun.org

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  จ.ตรัง
075-211946 สายด่วน 085-7985716
consumer_trang@hotmail.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  จ.พัทลุง
081 7387264
keerti_ked@hotmail.com
ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคตะวันตก
ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.กาญจนบุรี
1/1 ถนนคูเมือง ซอยโรงรับจำนำ
ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ผู้ประสานงาน คุณสุนทร สิริโย
โทรศัพท์ 034-620-918
มือถือ 080-437-3337
อีเมล apckkan@gmail.com
https://www.westconsumer.org

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สมุทรสงคราม
2/71 หมู่ที่ 2  ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
ผู้ประสานงาน คุณเรณู ภู่อาวรณ์  
โทรศัพท์/โทรสาร 034-723-026 มือถือ 085-405-6114
อีเมล  yimmy_md@hotmail.com
ss_consumer@hotmail.com

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ราชบุรี
65/225 ถนนคฑาธร อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ผู้ประสานงาน คุณสุวิช วัฒนารมย์ 
โทรศัพท์/โทรสาร 032-325-150 
มือถือ 089-743-4094
อีเมล suwit24@gmail.com 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.สมุทรสาคร
50/220 หมู่ที่ 5  ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74130
ผู้ประสานงาน คุณอรุณรัตน์ น้อมนพ  
โทรศัพท์/โทรสาร 02-810-3081
มือถือ 089-986-8587                
อีเมล arunrut_50@hotmail.com 

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์
45/69 ถนนเกาะหลัก (ซอยเลียบทางรถไฟ)
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
ผู้ประสานงาน คุณโสภณ นาขวัญ
โทรศัพท์/โทรสาร 032-601-198
มือถือ 081-406-3101
อีเมล Sopon6363@hotmail.com


ที่มาข้อมูล consumerthai.org


ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค หมายถึง, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค คือ, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค ความหมาย, ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu