ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เตช บุนนาค, เตช บุนนาค หมายถึง, เตช บุนนาค คือ, เตช บุนนาค ความหมาย, เตช บุนนาค คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เตช บุนนาค


ดร. เตช บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486  อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา ระหว่างประธานาธิบดีบิล คลินตันดำรงตำแหน่ง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เป็นบุตรของนายตุล บุนนาค กับนางจันทร์แจ่ม บุนนาค (อินทุโสภณ) มีน้องสาวชื่อ ติ๋ว บุนนาค เป็นหลานปู่พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) กับคุณหญิงสน (สกุลเดิม แสง-ชูโต) จบชั้นมัธยมต้นจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย แล้วได้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย จบชั้นมัธยมที่วิทยาลัยมาลเวิร์น ประเทศอังกฤษ จบปริญญาตรีเกียรตินิยมและปริญญาโทที่วิทยาลัยคิงส์ (King

ประสบการณ์ในการทำงานประวัติการทำงาน

นายเตชเริ่มรับราชการกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ในตำแหน่งเลขานุการโท กรมสารนิเทศ และกรมการเมือง

ประสบการณ์ในการทำงาน
- พ.ศ. 2512 เลขานุการโท (ชั้น 2) (เจ้าหน้าที่การทูต 5) กรมสารนิเทศ
- พ.ศ. 2513 ผู้จัดการรายการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) กองวิทยุกระจายเสียง กรมสารนิเทศ
- พ.ศ. 2515 เลขานุการโท (ชั้น 2) (เจ้าหน้าที่การทูต 5) กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
- พ.ศ. 2516 หัวหน้ากอง (เจ้าหน้าที่การทูต 6) กองเอเชียตะวันออก กรมการเมือง
- พ.ศ. 2519 เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- พ.ศ. 2522 ผู้อำนวยการกอง (เจ้าหน้าที่การทูต 7) กองนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง

สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2524 รองเลขาธิการ (นักบริหาร 9) สำนักงานอาเซียนแห่งประเทศไทย
- พ.ศ. 2526 เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (เจ้าหน้าที่การทูต 10) สำนักงานปลัดกระทรวง
- พ.ศ. 2527 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นักบริหาร 10)
- พ.ศ. 2529 เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
- พ.ศ. 2533 เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (เจ้าหน้าที่การทูต 10)
- พ.ศ. 2538 เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
- พ.ศ. 2542 ผู้บริหารข้าราชการพลเรือนดีเด่น
- พ.ศ. 2543 เอกอัครราชทูต (เจ้าหน้าที่การทูต 10) ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา
- 1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นักบริหาร 11) สำนักงานปลัดกระทรวง
- 1 มีนาคม พ.ศ. 2547 ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ 11 สำนักราชเลขาธิการ
- 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้ารับตำแหน่งโดยมีภารกิจหลักเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อพิพาทกับกัมพูชา อันเกี่ยวเนื่องกับกรณีประสาทพระวิหาร ได้เพียง 1 เดือนกับอีก 7 วัน ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งต่อนายสหัส บัณฑิตกุล รองนายกรัฐมนตรี เมื่อบ่ายวันที่ 3 กันยายน โดยให้เหตุผลว่า เนื่องจากต้องการมีเวลาไปดูแลภริยาที่กำลังป่วย ท่ามกลางกระแสข่าว เหตุผลที่แท้จริงนั้น เนื่องจากอึดอัดสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงเครื่องราชอิสริยาภรณ์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม พ.ศ. 2517
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2526
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2527
- มหาวชิรมงกุฎ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2535
- เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2537
- ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
- ทุติยจุลจอมเกล้า 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2544
- ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546
- เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1 1 เมษายน พ.ศ. 2547
- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2547

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ / เครื่องอิสริยาภรณ์ ต่างประเทศ
- M.V.O. ชั้น 5 สหราชอาณาจักร 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
- Gran Oficial de la Orden del Condor de Los Andes (โบลิเวีย) 17 มีนาคม พ.ศ. 2532
- Gran Croce dell

ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ


ตำแหน่งหน้าที่อื่นๆ
- ประธานคณะกรรมการอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
- ประธานคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา
- ประธานคณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะมนตรีสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
- ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
- ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนา
- ประธานคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน
- เลขาธิการสมาคมไทย-ลาวเพื่อมิตรภาพ - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ที่ปรึกษาสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการวิจัย และเผยแพร่เอกสารประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งรวบรวมจากต่างประเทศ
- กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
- กรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
- สมาชิกกิตติมศักดิ์ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งพิมพ์
- การปกครองระบบเทศาภิบาลของประเทศสยาม พ.ศ. 2435-2458 (ภรณี กาญจนัษฐิติ ผู้แปล พรรณี ฉัตรพลรักษ์ อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ บรรณาธิการ พิมพ์ครั้งแรก สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532 พิมพ์ครั้งที่ 2 2548)
- ขบถ ร.ศ. 121 (พิมพ์ครั้งแรก มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2524 พิมพ์ครั้งที่ 3 2533)

ปริญญากิตติมศักดิ์
- พ.ศ. 2550 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์การศึกษา (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูลจาก :
https://www.thaiembdc.org/bio/ambs/tej_t.html
https://news.sanook.com/politic/politic_302286.phpการศึกษาการศึกษา

- โรงเรียนราชินี
- วชิราวุธวิทยาลัย (นักเรียนเก่าดีเด่น 2545)
- นักเรียนทุนรัฐบาล
- Malvern College, Worcestershire, สหราชอาณาจักร, Minor Scholar
พ.ศ. 2508
- King

เตช บุนนาค, เตช บุนนาค หมายถึง, เตช บุนนาค คือ, เตช บุนนาค ความหมาย, เตช บุนนาค คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu