ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วันสิทธิผู้บริโภคสากล, วันสิทธิผู้บริโภคสากล หมายถึง, วันสิทธิผู้บริโภคสากล คือ, วันสิทธิผู้บริโภคสากล ความหมาย, วันสิทธิผู้บริโภคสากล คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
วันสิทธิผู้บริโภคสากล

วันที่ 15 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดงานวันสิทธิผู้บริโภคสากล การคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสากลได้มีการรับรองสิทธิผู้บริโภคไว้โดย สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล (Consumers Internationnal หรือ CI ) ซึ่งมีความครอบคลุมในการคุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าสิทธิผู้บริโภคของไทย ซึ่งได้รับรองสิทธิผู้บริโภคสากลไว้ 8 ข้อ คือ

สิทธิผู้บริโภคสากล
1.สิทธิ ที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน ( The right to basic need ) เช่น ยา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ การศึกษาและสุขาภิบาล
2.สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ ( The right to safety)
3.สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนที่จำเป็นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ(The right to be information )
4.สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างอิสระ ( The right to choose )
5.สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม ( The right to be heard )
6.สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและค่าชดเชยความเสียหาย ( The right to redress)
7.สิทธิที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริโภค ( The right to consumer education )
8.สิทธิที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย ( The right to healthy environment )


ข้อมูลเพิ่มเติม
+ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคที่มาข้อมูล consumerthai.org


วันสิทธิผู้บริโภคสากล, วันสิทธิผู้บริโภคสากล หมายถึง, วันสิทธิผู้บริโภคสากล คือ, วันสิทธิผู้บริโภคสากล ความหมาย, วันสิทธิผู้บริโภคสากล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu