ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day), 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) หมายถึง, 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) คือ, 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) ความหมาย, 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day)

วันสิทธิมนุษยชนสากล

ตามปกติแล้ววันที่ 10 ธันวาคมในบ้านเรานั้นเป็น วันรัฐธรรมนูญ แต่ใครจะรู้ว่าในวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ไม่ใช่แค่ระดับชาติ แต่ยังสำคัญในระดับนานาชาติอีกด้วย นั่นก็คือ วันสิทธิมนุษยชนสากล 

ที่มาของวันสิทธิมนุษยชนสากล

วันสิทธิมนุษยชน ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เพื่อย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ด้วยกัน เริ่มใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ขณะนั้น ผลพวงจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้ส่งผลกระทบในด้านลบทั้งทางกายและทางใจของมวลมนุษยชาติ หลากหลายความรุนแรงและจำนวนการสูญเสียได้เปลี่ยนเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ผลักดันให้หลายๆ ประเทศเริ่มตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าเป็นมนุษย์ นำไปสู่การจัดตั้ง องค์การสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางคุ้มครองดูแลมวลมนุษย์ทุกคนในโลกใบนี้

ต่อมาทาง องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติรับรอง ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration of Human Rights) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1948 และได้มีมติประกาศให้วันที่ 10 ธันวาคมนี้ของทุกปีเป็น วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของโลกก็ว่าที่จะสะท้อนให้ทุกคนหันกลับมาตระหนักถึงผลที่จะเกิดขึ้นของความเลวร้ายที่เกิดจากการละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังได้มีการประกาศว่า มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน นับถือศาสนาอะไร มีสีผิวอะไร เพศอะไร ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไม่ต่างกัน ดังนั้น การเฉลิมฉลองและมีส่วนร่วมในวันนี้จึงไม่เหมือนกับวันอื่นๆ เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยในสิทธิของเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ ช่วยเหลือซึ่งกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และให้เกียรติผู้อื่น ง่ายๆ เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในวันสิทธิมนุษยชนสากลได้แล้ว

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day), 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) หมายถึง, 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) คือ, 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) ความหมาย, 10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu