ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day), 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) หมายถึง, 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) คือ, 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) ความหมาย, 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day)

 วันสันติภาพโลก

ที่มาของวันสันติภาพโลก

ในปี ค.ศ. 1981 คณะกรรมการสหประชาชาติได้ลงประกาศรับรองโดยคอสตาริกา โดยประกาศให้ทุกวันอังคารที่ 3 กันยายนที่เป็นวันเปิดประชุมสามัญนั้นเป็น วันสันติภาพโลก หรือ วันสันติภาพสากล เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับสันติภาพ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา เดิมแล้ววันสันติภาพไม่ได้กำหนดไว้แน่นอนเช่นทุกวันนี้ จากนั้นในปี ค.ศ. 2001 หรืออีกประมาณ 20 ปีต่อมา ก็ได้มีมติใหม่จากสหราชอาณาจักและคอสตาริกากำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันยุติการสู้รบ และประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลก หรือวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนหยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก และหยุดการทำสงครามตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังได้มีการเชิญประเทศสมาชิก หน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก ทั้งยังกำหนดให้ ค.ศ. 2001 - 2010 เป็นทศวรรษสากลเพื่อวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรงเพื่อเด็กของโลก มีจุดมุ่งหมาย 6 ประการดังต่อไปนี้

  1. ให้ความเคารพต่อชีวิตทั้งมวล เคารพชีวิตและศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล โดยไม่แบ่งชนนั้น หรือลำเอียง
  2. ไม่ใช่ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชน
  3. แบ่งปันกับผู้อื่นอย่างมีน้ำใจ เพื่อขจัดการแบ่งแยก ความไม่ยุติธรรม และการกดขี่ทางการเมืองและเศรษฐกิจ
  4. รับฟังเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อกัน เคารพเสรีภาพในการแสดงออก และยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม
  5. สงวนรักษาผืนโลก ฝึกดำเนินชีวิตอย่างรับผิดชอบ และเคารพต่อทุกชีวิตในโลก เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติบนผืนโลก
  6. สร้างความสมานฉันท์ เคารพต่อหลักประชาธิปไตย และให้โอกาสทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรี

สัญลักษณ์ของสันติภาพ

ในการแทนความหมายของ สันติภาพ จะใช้เป็นภาพของนกพิราบคาบกิ่งมะกอกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กันอย่างสากล เนื่องจากชาวตะวันมีความเชื่อว่า นกพิราบ เป็นวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ตามพระคัมภีร์ไบเบิล อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของเรียนเรียกร้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงเป็นการแสดงสัญลักษณ์ทางวิชาชีพสื่อสารมวลชนอีกด้วย เพราะนกพิราบนั้นมีความสามารถในการจดจำเส้นทางได้อย่างแม่นยำ ผู้คนส่วนใหญ่จึงใช้นกพิราบในการสื่อสาร ส่วน กิ่งมะกอก ก็เป็นสิ่งที่ชาวกรีกโบราณใช้งานพิธีสำคัญ เป็นมงกุฏสวมให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบให้ผู้ชนะในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วย

กิจกรรมในวันสันติภาพโลก

เนื่องจากทุกๆ วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพโลก องค์กรและหน่วยงานต่างๆ ก็จะจัดกิจกรรมดีๆ ขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการหยุดใช้ความรุนแรง โดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ ได้จัดเป็นกิจกรรมรณรงค์โดยการอ่านสารสันติภาพของผู้นำประเทศและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ รวมถึงกิจกรรมยืนสงบนิ่งและตั้งจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาทีภายในสถานศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน กิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพโลก และร่วมกัรสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม ประเทศ และโลก

21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day), 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) หมายถึง, 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) คือ, 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) ความหมาย, 21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำยอดฮิต

Sanook.commenu