ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กองทุนสิ่งแวดล้อม, กองทุนสิ่งแวดล้อม หมายถึง, กองทุนสิ่งแวดล้อม คือ, กองทุนสิ่งแวดล้อม ความหมาย, กองทุนสิ่งแวดล้อม คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
กองทุนสิ่งแวดล้อม


          กลไกพื้นฐานประการหนึ่งที่จะทำนโยบาย และแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลเป็นรูปธรรมก็คือ   ปัจจุบันจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมขึ้น

          กองทุนสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๓๕ โดยรัฐได้จัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเบื้องต้น ๕๐๐ ล้านบาทเงินสมทบจากองทุนน้ำมัน ๔,๕๐๐ ล้านบาทและต่อมาในปี ๒๕๓๖ และ ๒๕๓๗ ได้รับการจัดสรรเงินจากเงินงบประมาณแผ่นดินอีกปีละ๕๐๐ ล้านบาท

โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งกองทุน คือการให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการกู้ยืม และ/หรือร่วมลงทุนสำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างและดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัด  ของเสียรวมของทางราชการในระดับท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน การบริหารกองทุนเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฯ  และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

กองทุนสิ่งแวดล้อม, กองทุนสิ่งแวดล้อม หมายถึง, กองทุนสิ่งแวดล้อม คือ, กองทุนสิ่งแวดล้อม ความหมาย, กองทุนสิ่งแวดล้อม คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu