แสดง 1 - 10 จาก 103 รายการ

ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย

ประวัติความสำคัญของปอประเทศไทย

         มีการใช้ปอให้เป็นประโยชน์มาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย   เมื่อประมาณ๖๗๐ ปีมาแล้วเชือกปอในสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของราษ ...

ฉันทลักษณ์

ฉันทลักษณ์

         บทร้อยกรองที่นำมาเสนอให้ดูเป็นตัวอย่างในส่วนเด็กเล็กนั้นแต่งคำเป็นคำ          ๑)"หน้าร้ ...

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

ประชากรและชุมชนในระบบนิเวศ

         ประชากรหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน คุณลักษณ ...

ปอกระเจา

ปอกระเจา

         ปอกระเจา(jute)ที่ปลูกกันแพร่หลายในปัจจุบันมีอยู่๒ชนิดคือปอกระเจาฝักยาว(tossa jute) และปอกระเจาฝักกลม (whitejute)  ...

ตำราคชศาสตร์

ตำราคชศาสตร์

         คือตำราว่าด้วยช้างเผือกมี๒ตำราคือ          ๑.คชลักษณ์กล่าวถึงรูปพรรณสัณ ...

ความหมายของพืชเส้นใยและการแบ่ง

ความหมายของพืชเส้นใยและการแบ่ง

         พืชเส้นใยหมายถึงพืชที่ให้เส้นใยคำว่า"เส้นใย"หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวเรียว เส้นใยธรรมชาติซึ่งได้จา ...