แสดง 1 - 10 จาก 47 รายการ

ผู้ผลิตเบียร์ในประเทศไทย

ผู้ผลิตเบียร์ในประเทศไทย

          นับตั้งแต่มีการผลิตเบียร์เป็นเครื่องดื่มขึ้นเองในประเทศไทยปัจจุบันมีผู้ผลิตเบียร์เป็นอุตสาหกรรมอยู่๕รายคือบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกั ...

ประวัติการผลิตเบียร์

ประวัติการผลิตเบียร์

         ในเรื่องประวัติความเป็นมาของเบียร์นั้นพบว่ามีการผลิตเบียร์เป็นเครื่องดื่มมาเป็นเวลานานเกือบ๕,๐๐๐ปีแล้วโดยมีการค้นพบบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับแค ...

การผลิตเบียร์

การผลิตเบียร์

         เบียร์ถือว่าเป็นเครื่องดื่มน้ำเมาชนิดหนึ่งที่ต่างจากเหล้าหรือสุราเพราะว่าเบียร์เกิดจากการหมักส่าวิธีการหมักจะคล้ายกับกะแช่ของไทยที่ทำจากน้ำตาลส ...

ระบบวิทยุประเภทต่างๆ

ระบบวิทยุประเภทต่างๆ

          จุดประสงค์ของการใช้ระบบวิทยุก็คือการส่งข้อมูลหรือข่าวสารระหว่างจุดสองจุดที่ไม่มีสายตัวนำต่อเชื่อมกันการส่งสัญญาณข้อมูลโดยคลื่นวิทยุนั้นจำ ...

ระบบวิทยุ

ระบบวิทยุ

         ระบบวิทยุหมายถึงระบบที่มีการส่งสัญญาณจากเครื่องส่งไปยังเครื่องรับโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าคลื่นวิทยุระบบวิทยุที่รู้ ...

การบาดเจ็บจากการกดดัน หรือการบีบกดของอวัยวะต่างๆ

การบาดเจ็บจากการกดดัน หรือการบีบกดของอวัยวะต่างๆ

         การบาดเจ็บนี้เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถปรับความดันของอากาศภายในโพรงอากาศหรือช่องอากาศปิดในร่างกายให้เท่ากับความกดดันของน้ำภายนอกได้เนื่องจากขณะ ...

โรคลดความกด หรือโรคเคซอง หรือ โรคน้ำหีบ หรือโรคน้ำหนีบ

โรคลดความกด หรือโรคเคซอง หรือ โรคน้ำหีบ หรือโรคน้ำหนีบ

          เป็นโรคที่เกิดจากการเกิดฟองก๊าซในเลือดหรือในเนื้อเยื่อเมื่อมีการลดความกดดันไม่เพียงพอหรือไม่ลดความกดดันเลยหลังการดำน้ำลึกมากกว่า๓๐ฟุตน้ ...

อันตรายจากการดำน้ำ

อันตรายจากการดำน้ำ

          โดยธรรมชาติสรีรสภาพของมนุษย์ไม่สามารถอยู่ใต้น้ำได้การดำน้ำทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับแรงกดดันและผลการเปลี่ยนแปลงทางสรีรสภาพที่ไม่เคยปรากฏในสภ ...