แสดง 1 - 10 จาก 147 รายการ

 การเจริญเติบโตของแมลง

การเจริญเติบโตของแมลง

         เนื่องจากแมลงมีเปลือกลำตัวแข็งการเติบโตของร่างกายจึงมีจำกัดเมื่อร่างกายโตจนคับเปลือกแมลงจะโตต่อไปไม่ได้ก็จะต้องลอกเปลือกลำตัวเก่าทิ้ ...

การทำยางแผ่นรมควัน

การทำยางแผ่นรมควัน

         เนื่องจากเจ้าของสวนยางในประเทศไทยเกือบทุกสวนยังคงทำยางแบบเก่า คือยางแผ่นรมควันกันอยู่ และคงจะต้องทำเช่นนี้ต่อไปจนกว่ารัฐหรือเอกชนจะ ...

การผลิตยางออกจำหน่าย

การผลิตยางออกจำหน่าย

         น้ำยางที่ไหลออกมาทีละหยดจากต้นยางทั่วโลกประมาณ ๒,๐๐๐ล้านต้นในเนื้อที่ประมาณ๔๐ล้านไร่นั้นสามารถผลิตยางชนิดต่างๆ  ออกมาได้ปี ...

การกรีดเอาน้ำยาง

การกรีดเอาน้ำยาง

         ความเจริญงอกงามของต้นยางนั้น ถ้าได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีตามที่ได้กล่าวมาแล้วต้นยางจะโตได้ขนาดกรีดเอาน้ำยางได้ภายใน๕-๖ปีแต่ถ้าปล่อยให้ ...

การบำรุงรักษาสวน

การบำรุงรักษาสวน

         ต้นยางเป็นไม้ยืนต้น สามารถให้น้ำยางแก่เจ้าของสวนยางได้เป็นเวลานานไม่น้อยกว่า๓๐ปี  แต่ถ้าไม่บำรุงรักษาต้นยางให้เจริญเติบโตแข็งแร ...

ลักษณะของต้นยางพารา

ลักษณะของต้นยางพารา

         ต้นยางพาราเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มีอายุยาวนานเป็นร้อยๆปี ขณะนี้ยังมีต้นยางป่าอายุมากๆในป่าลุ่มน้ำอะเมซอนอีกเป็นจำนวนมาก ต้นที่เจริญเต ...

สวนยางพาราในประเทศไทย

สวนยางพาราในประเทศไทย

         ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีดินและความชุ่มชื้นที่เหมาะแก่การปลูกยางพารา  ได้เริ่มปลูกสร้างสวนยางพาราตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๔-๒ ...