แสดง 1 - 10 จาก 58 รายการ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

คณิตศาสตร์ ธรรมชาติ และศิลปะ

         สิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติมิได้มีแต่รูปร่างง่ายๆเท่านั้นบางอย่างมีรูปร่างที่มีแบบแผนทางคณิตศาสตร์ที่ยุ่งยากขึ้นไปอีก ตัวอย่างที่น่าสนใจของธรร ...

การระบายสีจุดของกราฟ

การระบายสีจุดของกราฟ

         ปัญหาที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากบรรดานักคิดค้นเกี่ยวกับเรื่องกราฟอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ปัญหาเกี่ยวกับการพยายามระบายสีจุดของกราฟ ให้จุดที ...

การเขียนกราฟ

การเขียนกราฟ

        การเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆนั้นอาจเป็นได้ว่าคนสองคน เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์อันเดียวกัน แต่ได้กราฟที่ต่างกันเช่น ถ้า ...

กราฟ

กราฟ

        การที่เริ่มต้นทฤษฎีว่าด้วยกราฟนี้ เกิดขึ้นในราวปี พ.ศ.2279 คือ เมื่อออยเลอร์ นำปัญหาการเดินข้ามสะพานในเมืองเคอนิกสเบอร์ก&nb ...

ดีเทอร์มิแนนต์

ดีเทอร์มิแนนต์

         สำหรับแต่ละเมตริกจัตุรัส จะมีจำนวนจริงจำนวนหนึ่ง ซึ่งหาได้จากสมาชิกของเมตริกนั้นๆเราเรียกจำนวนจริงนี้ว่า ดีเทอร์มิแนนต์ขอ ...

คุณสมบัติของการคูณเมตริก

คุณสมบัติของการคูณเมตริก

          ถ้าA,B,Cเป็นเมตริกซึ่งทำให้การคูณที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นไปได้ จะพบว่าการคูณเมตริกมีคุณสมบัติบางประการต่างจากการคูณจำนวนดังจะกล ...

การคูณเมตริกด้วยค่าคงที่

การคูณเมตริกด้วยค่าคงที่

         สำหรับเมตริกใดๆเมื่อคูณกับค่าคงที่จะได้ผลคูณเป็นเมตริกที่มีจำนวนแถว และจำนวนสดมภ์เท่าเดิมแต่มีสมาชิกใหม่ซึ่งเป็นผลคูณของสมาชิกเดิมกับค่ ...