ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language), ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) หมายถึง, ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) คือ, ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) ความหมาย, ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured  Query  Language)

          คนทั่วไปมักจะเรียกกันว่า  ภาษาเอสคิวแอล (SQL)  แต่เดิมเรียกว่า ซีเควล  (Structured  English Query  Language : SEQUEL) เป็นภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูลจากฐานข้อมูลสำหรับแบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด    เนื่องจากมีความสามารถในการสอบถามข้อมูลเทียบเท่าพีชคณิตเชิงสัมพันธ์  (Relational  Algebra) หรือมากกว่าในบางคำสั่ง  ภาษานี้เป็นผลงานการวิจัยของไอบีเอ็ม  (IBM  Research)  โดยพัฒนาขึ้นครั้งแรก  เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อ  สำหรับระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่เรียกว่า  ซิสเทมอาร์ (System  R)  และปัจจุบันนำมาใช้ในระบบจัดการฐานข้อมูลดีบีทู (DB2)  ของบริษัทไอบีเอ็ม  และระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์อีกมากมาย


          ภาษาเอสคิวแอลมีหลายแบบแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตระบบจัดการฐานข้อมูลแต่ละราย  แบบที่ค่อนข้างได้รับความนิยมให้ใช้เป็นมาตรฐานคือ  เอสคิวแอลที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา  หรือ แอนซี American National  Standards  Institute  :  ANSI)เรียกกันว่า  เอสคิวแอล  ๑  (SQL 1)  กำหนดขึ้นเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ต่อมาได้มีการปรับปรุง
แก้ไขและขยายมาตรฐานอีกเมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕ เรียกว่า  เอสคิวแอล ๒  (SQL 2 หรือ  SQL-92) ขณะนี้กำลังมีการร่างมาตรฐานสำหรับเอสคิวแอล ๓  ซึ่งคาดว่า  จะรวมแนวคิดในเรื่องการโปรแกรมเชิงวัตถุเข้าไว้ด้วย

          คำสั่งสำหรับการสอบถามข้อมูลด้วยเอสคิวแอล  มีชุดคำสั่งซึ่งประกอบไปด้วยชุดคำสั่ง  SELECT-FROM-WHERE  เป็นชุดคำสั่งที่มักจะใช้โดยทั่วไป  ข้อมูลที่ต้องการสอบถามสามารถนำมาจากหลายๆ ตารางได้ (ด้วยการใส่ชื่อตารางหลังคำสั่ง  FROM)  และ เงื่อนไขของการนำเสนอข้อมูลจะถูกระบุไว้หลังคำสั่ง  WHERE  โดยคุณสมบัติที่ต้องการได้ในรายงานจะระบุไว้ในคำสั่ง  SELECT  ตัวอย่างของการเขียนภาษาเอสคิวแอล  เช่น  ถ้าต้องการสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษาที่ชื่อ "สมชาย  รักไทย" จากตารางความสัมพันธ์ "นักศึกษา" จะเขียนด้วยเอสคิวแอลได้ว่า

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language), ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) หมายถึง, ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) คือ, ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) ความหมาย, ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (Structured Query Language) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 25

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu