แสดง 1 - 10 จาก 63 รายการ

การปลูกถ่ายไต

การปลูกถ่ายไต

         การผ่าตัดปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนไตทดแทนไตที่ชำรุดหรือเสียการทำงานแล้วนั้นได้มีผู้ค้นคว้าทดลองกันมานานและได้มีวิวัฒนาการเป็นลำดับเรื่อยมาจนถึงยุคท ...

การผ่าตัดเปลี่ยนตับ

การผ่าตัดเปลี่ยนตับ

         การผ่าตัดเปลี่ยนตับคือการผ่าตัดที่ตัดเอาตับปกติไปใส่ให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคตับบางชนิด โดยตัดเอาตับที่มีพยาธิสภาพออกแล้วใส่ตับปกติไว้ในตำแ ...

การปลูกถ่ายไขกระดูก

การปลูกถ่ายไขกระดูก

         การปลูกถ่ายอวัยวะนับเป็นวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ทำให้ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตยืนยาวขึ้นหรืออาจหายขาดจากโรคได้ในกรณีที่เกิดโรคหรือมีพยาธิสภาพในอวั ...

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจและปอดพร้อมกัน

         การผ่าตัดเปลี่ยนทั้งหัวใจและปอดพร้อมกันทำสำเร็จครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.๑๙๘๑และในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ.๒๕ ...

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

การผ่าตัดเปลี่ยนปอด

         การผ่าตัดเปลี่ยนปอดมีสองชนิดคือการผ่าตัดเปลี่ยนปอดข้างเดียวหรือสองข้างกระทำในผู้ป่วยโรคปอดพิการที่มีความรุนแรงจนไม่สามารถให้การรักษาด้วยยาหรื ...

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

         การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจคือการผ่าตัดใส่หัวใจใหม่เข้าไปในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจระยะสุดท้ายเพื่อใช้ทำงานแทนหัวใจเดิมที่นิยมทำในปัจจุบันคือใช้หัว ...

การปลูกถ่ายอวัยวะ

การปลูกถ่ายอวัยวะ

         การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่สำคัญมากในปัจจุบันและทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากสามารถมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปอย่างปกติสุข การปลูกถ่าย ...

ยารักษาภาวะคุ้มกันเสื่อมและการพัฒนาวัคซีน

ยารักษาภาวะคุ้มกันเสื่อมและการพัฒนาวัคซีน

         ในภาวะที่มีภูมิคุ้มกันเสื่อมโดยไวรัสไปทำลายCD4+Tcellsหรือที่เรียกชื่อเดิมว่าThelperลดลงไปอย่างมากจนกระทั่งทำให้เกิดโรคเอดส์เต็ม ...