แสดง 1 - 10 จาก 81 รายการ

โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

         โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำมีหลายโครงการและหลายวัตถุประสงค์คือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรการรักษาต้นน้ำลำธารการผลิตไฟฟ้าการ ...

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

การทำแผนที่ตามพระราชดำริ

         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้กรมแผนที่ทหารจัดทำแผนที่ชนิดต่างๆเพื่อที่จะได้ทรงนำไปใช้ในการพิจารณาแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือจัดพ ...

การรับรู้จากระยะไกล

การรับรู้จากระยะไกล

         งานด้านการรับรู้จากระยะไกล(Remotesensing)เริ่มขึ้นเมื่อค.ศ.๑๘๙๑เมื่อชาวเยอรมันชื่อลุดวิกราหร์มานน์(LudwigRahrmann)ได้คิดประดิษฐ์เครื่ ...

 การแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศ

การแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศ

         การแปลความหมายภาพในรูปถ่ายทางอากาศเป็นการแสดงลักษณะของวัตถุที่ปรากฏในรูปถ่ายทางอากาศและหาความหมายหรือความสำคัญของวัตถุเหล่านั้นมีผู้นำวิธีการ ...