ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การจำแนกประเภทพลาสติก, การจำแนกประเภทพลาสติก หมายถึง, การจำแนกประเภทพลาสติก คือ, การจำแนกประเภทพลาสติก ความหมาย, การจำแนกประเภทพลาสติก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
การจำแนกประเภทพลาสติก

          การจำแนกประเภทของพลาสติกตามลักษณะและสมบัติของพอลิเมอร์  แบ่งได้เป็น  ๒  ประเภท  คือ

          - เทอร์โมพลาสติก วัสดุประเภทนี้ส่วนใหญ่มักได้จากปฏิกิริยาแอดคิชันพอลิ  เมอไรเซชัน  พลาสติกในกลุ่มนี้จะอ่อนนิ่มจนไหลได้เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอและเมื่อเย็นลงจะกลับแข็งคงรูปเช่นเดิม จะเป็นเช่นนี้เสมอ  ไม่ว่าจะทำกี่ครั้งก็ตาม  ได้แก่  พอลิเอทิลีน  พอลิโพรไพลีน  พอลิไวนิลคลอไรด์  พอลิสไตรีน  เป็นต้น

         - เทอร์โมเซ็ต เป็นวัสดุที่ได้จากปฏิกิริยาคอนเดนเซชันพอลิเมอไรเซชันพลาสติกประเภทนี้จะอ่อนนิ่มจนไหลได้  เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอในครั้งแรก  และเมื่อเย็นลงจะกลับแข็งคงรูป แต่จะทำได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถทำได้หลายครั้งเหมือนกับวัสดุเทอร์โมพลาสติก  ตัวอย่างของกลาสติกประเภทนี้  ได้แก่ เบกกาไลต์เมลามีนยูเรียฟอร์มาลตีไฮด์ ซิลิโคน เป็นต้น

          นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกพลาสติกออกเป็นกลุ่มย่อยตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นปฏิกิริยา หรือตามประเภทมอนอเมอร์ของพลาสติกได้  ดังตารางที่ ๑

การจำแนกประเภทพลาสติก, การจำแนกประเภทพลาสติก หมายถึง, การจำแนกประเภทพลาสติก คือ, การจำแนกประเภทพลาสติก ความหมาย, การจำแนกประเภทพลาสติก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu