ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การจำแนกประเภทพลาสติก, การจำแนกประเภทพลาสติก หมายถึง, การจำแนกประเภทพลาสติก คือ, การจำแนกประเภทพลาสติก ความหมาย, การจำแนกประเภทพลาสติก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0

          การจำแนกประเภทของพลาสติกตามลักษณะและสมบัติของพอลิเมอร์  แบ่งได้เป็น  ๒  ประเภท  คือ

          - เทอร์โมพลาสติก วัสดุประเภทนี้ส่วนใหญ่มักได้จากปฏิกิริยาแอดคิชันพอลิ  เมอไรเซชัน  พลาสติกในกลุ่มนี้จะอ่อนนิ่มจนไหลได้เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอและเมื่อเย็นลงจะกลับแข็งคงรูปเช่นเดิม จะเป็นเช่นนี้เสมอ  ไม่ว่าจะทำกี่ครั้งก็ตาม  ได้แก่  พอลิเอทิลีน  พอลิโพรไพลีน  พอลิไวนิลคลอไรด์  พอลิสไตรีน  เป็นต้น

         - เทอร์โมเซ็ต เป็นวัสดุที่ได้จากปฏิกิริยาคอนเดนเซชันพอลิเมอไรเซชันพลาสติกประเภทนี้จะอ่อนนิ่มจนไหลได้  เมื่อได้รับความร้อนเพียงพอในครั้งแรก  และเมื่อเย็นลงจะกลับแข็งคงรูป แต่จะทำได้เพียงครั้งเดียว ไม่สามารถทำได้หลายครั้งเหมือนกับวัสดุเทอร์โมพลาสติก  ตัวอย่างของกลาสติกประเภทนี้  ได้แก่ เบกกาไลต์เมลามีนยูเรียฟอร์มาลตีไฮด์ ซิลิโคน เป็นต้น

          นอกจากนี้ ยังสามารถจำแนกพลาสติกออกเป็นกลุ่มย่อยตามชนิดของสารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุดิบเริ่มต้นปฏิกิริยา หรือตามประเภทมอนอเมอร์ของพลาสติกได้  ดังตารางที่ ๑


สมบัติของพลาสติก

          โดยทั่วไป พลาสติกบางชนิดมีความแข็งมาก บางชนิดมีความอ่อนนิ่ม บางชนิดมีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด เมื่อความเข็งลดลงจะทำให้มีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นพลาสติกบางชนิดสามารถยืดออกได้มากกว่า  ๑๐ เท่า เมื่อยืดออกแล้วสามารถหดกลับได้ดังเดิม

          พลาสติกที่ผลิตใหม่ๆ ยังไม่เคยผ่านการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์  เรียกว่า  เรซิน  มีความบริสุทธิ์สูง  ส่วนใหญ่มักมีความโปร่งใสไม่มีสี  หรือมีสีขาวขุ่น สีเหลืองอ่อน หรือสีน้ำตาลอ่อน บางชนิดทึบแสง  ผู้ผลิตมักผลิตเป็นเม็ดเรียกว่า เม็ดพลาสติก บางชนิดเป็นผง บางชนิดเป็นของเหลวข้นหนืด บางชนิดมีลักษณะเป็นของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวเรียกว่า  พลาสติซอล พลาสติกที่ยังอยู่ในรูปเรซินมักมีสมบัติไม่ดีนัก ถ้าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพต่ำ ต้องผสมกับสารเติมแต่งบางชนิดเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้สูงขึ้นตามที่ต้องการ

 

การจำแนกประเภทพลาสติก, การจำแนกประเภทพลาสติก หมายถึง, การจำแนกประเภทพลาสติก คือ, การจำแนกประเภทพลาสติก ความหมาย, การจำแนกประเภทพลาสติก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu