แสดง 1 - 10 จาก 63 รายการ

บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

         นอกจากการศึกษาพิเศษแล้ว  เยาวชนผู้พิการยังจำเป็นต้องได้รับบริการด้านอื่นๆ ได้แก่ การตรวจสอบเด็กก่อนการจัดการศึกษาพิเศษให้& ...

พระภิกษุชาวเยอรมันกล่าวถึงพระไตรปิฎกฉบับไทย

พระภิกษุชาวเยอรมันกล่าวถึงพระไตรปิฎกฉบับไทย

   ภิกษุชาวเยอรมันรูปหนึ่งผู้แปลพระไตรปิฎกภาษาบาลีเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันไว้บางตอน  และได้เขียนหนังสืออธิบายความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาไว้มากทั้งในภาษาอังกฤษและภาษา ...

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

ภาษาที่รองรับพระไตรปิฎ

         โดยเหตุที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในประเทศอินเดียภาษาที่ใช้ในการสั่งสอนพระพุทธศาสนาจึงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวอินเดียในสมัยนั้นภาษาที่ปรากฏในพระไ ...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

         พลังงานเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศเพราะต้องใช้ในการผลิตสินค้าให้ได้มากเพื่อให้มีต้นทุนต่ำและทำกำไรสูงสุดนอกจากการอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้พ ...

ฝนกรด

ฝนกรด

         ฝนกรด(acidrain)หมายถึงน้ำฝนที่มีค่าความเป็นกรด-เบส(pHvalue)ต่ำกว่าระดับ๕.๖กรดในน้ำฝนเกิดจากการละลายน้ำของก๊าซคาร์บอนไดออ ...

มลพิษเก็บกักรังสีโลกหรือความร้อน

มลพิษเก็บกักรังสีโลกหรือความร้อน

         โลกสะท้อนพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ออกสู่บรรยากาศในรูปของรังสีอินฟราเรด(คลื่นยาว)ตามปกติไอน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติโด ...