แสดง 1 - 10 จาก 84 รายการ

กายบริหารพื้นฐาน

กายบริหารพื้นฐาน

          คนจำนวนไม่น้อยชอบอ้างว่าไม่มีเวลาสำหรับออกกำลังกาย หลายคนตายเร็วกว่าควรเพราะเหตุ "ไม่มีเวลา"นี้แท้จริงการออกกำลังกา ...

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

การออกกำลังเพื่อสุขภาพ

         อาจแบ่งตามประโยชน์เป็นประเภทได้ดังนี้           (๑)ประเภทที่ใช้ได้ทุกวัยได้แก่การเดินแล ...

อาหารกับการออกกำลัง

อาหารกับการออกกำลัง

         การออกกำลังทุกอย่างต้องใช้พลังงานซึ่งมาจากอาหารนอกจากนั้นการออกกำลังทำให้เกิดการสึกหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกล้ามเนื้อจำเป็นต้องมีการซ่อมแซม&nbs ...

อายุกับการออกกำลัง

อายุกับการออกกำลัง

         เด็กต้องกินยาอย่างเด็กผู้ใหญ่ต้องกินยาอย่างผู้ใหญ่ คนแก่ต้องกินยาอย่างคนแก่  ทั้งนี้เพราะสภาพร่างกายแตกต่างกันไปตามวัย &nb ...

เมื่อไรควรงดออกกำลัง

เมื่อไรควรงดออกกำลัง

         อาหารเป็นของดีมีประโยชน์ แต่ในบางเวลาเราก็จำต้องงดอาหารเช่นเมื่อท้องเสียเป็นต้นการออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันบางเวลาก็กลายเป็น"ของแ ...

ปัญญาอ่อน

ปัญญาอ่อน

         ปัญญาอ่อน  หมายถึงการมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ  ผู้ที่มีความผิดปกติชนิดนี้จะมีพัฒนาการล่าช้าตั้งแต่วัยเด็กทั้งทางร่างกาย ...

โรคประสาท

โรคประสาท

         โรคประสาทเป็นความผิดปกติ  หรือความแปร-ปรวนทางจิตใจ อาการต่างๆที่ปรากฏคือกังวลย้ำคิดย้ำทำเหนื่อยง่ายฯลฯอาการเหล่านี้ไม่ทำให้ ...

โรคจิต

โรคจิต

         เป็นความผิดปกติของจิตใจซึ่งการทำงานของจิตใจเสียหน้าที่ไปอย่างเห็นได้ชัดเจน จนทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติ ประกอบด้ ...

ประเภทของความผิดปกติทางจิตใจ

ประเภทของความผิดปกติทางจิตใจ

         องค์การอนามัยโลกได้ประกาศปรับปรุงแก้ไขการจำแนกประเภทของความผิดปกติทางจิตใจเป็นครั้งที่๙เมื่อ๑มกราคมพ.ศ.๒๕๒๒กล่าวโดยย่อแบ่งความผิดปกติทางจิ ...

บุคลิกภาพ

บุคลิกภาพ

         จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต    นับเป็นวิชาว่าด้วยเรื่องของมนุษย์โดยตรงจำเป็นต้องเข้าใจพื้นฐานของบุคลิกภาพและพัฒนาการของบุคลิกภ ...