ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระราชลัญจกร, พระราชลัญจกร หมายถึง, พระราชลัญจกร คือ, พระราชลัญจกร ความหมาย, พระราชลัญจกร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระราชลัญจกร

          พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์มีพระราชลัญจกรเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ต่างกัน  ดังปรากฏในเงินพดด้วง  หรือปกคัมภีร์พระไตรปิฎก หรือถาวรวัตถุที่สร้างขึ้นในรัชกาล  เช่น  ที่หน้าบันพระอุโบสถ  พระวิหาร  พระราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ดังกล่าว ได้แก่
           พระราชสัญลักษณ์ประจารัชกาลที่  ๑  เป็นรูปปทุมอุณาโลม  มีอักขระ “อุ”  หรือเลข  ๙  ไทยกลับข้างอยู่กลาง  ล้อมรอบด้วยกลีบบัว  ทั้งนี้เพราะรูปพระอุณาโลมคล้ายกับพระมหาสังข์ของเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ทรงได้มา  และโปรดพระมหาสังข์องค์นี้มาก

          พระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่  ๒  เป็นรูปครุฑยุดนาค  สืบเนื่องมาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม  “ฉิม”  อันตรงกับฉิมพลีที่เป็นวิมานของครุฑในป่าหิมพานต์

          พระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่  ๓  เป็นรูปปราสาท  มาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม  “ทับ”  ที่แปลว่า  เรือนที่อยู่

          พระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่  ๔  เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ  มาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม  “เจ้าฟ้ามงกุฎ”

          พระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่  ๕  เป็นรูปพระเกี้ยว  หรือจุลมงกุฎ  คือยอดของมงกุฎมาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม  “เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์” จุฬาลงกรณ์ แปลว่า เครื่องประดับผม  (จุก)  ดังนั้น คำว่า  “พระเกี้ยว-จุฬาลงกรณ์-จุลจอมเกล้าจึงมีความหมายเหมือนกัน

          พระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่  ๖  เป็นรูปวชิราวุธ  มาจากพระบรมนามาภิไธยเดิมเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

          พระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่  ๗  เป็นรูปพระแสงศร  ๓  องค์  คือ  พระแสงศรพรหมาสตร์  พระแสงศรประลัยวาต และพระแสงศรอัคนิวาต  สืบเนื่องมาจากพระบรมนามาภิไธยเดิม  “เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์”  “เดชน์”  แปลว่า ลูกศร

          พระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่  ๘  เป็นรูปพระโพธิสัตว์ประทับบนบัลลังก์ดอกบัว  ห้อยพระบาทขวาเหนือบัวบาน   ซึ่งหมายถึงแผ่นดินพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูม  มีเรือนแก้วด้านหลังแทนรัศมี  สืบเนื่องมาจากพระบรมนามาภิไธย  “อานันทมหิดล”  แปลว่า  เป็นที่ยินดีของแผ่นดินดุจพระโพธิสัตว์ได้เสด็จมาประทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ทวยราษฎร์

          พระราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่  ๙  เป็นรูปพระที่นั่งอัฐทิศ  ประกอบด้วยวงจักร  กลางวงจักรมีอักขระเป็น  “อุ”  หรือเลข  ๙  รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ  เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร  ๗   ชั้น  ตั้งบนพระที่นั่งอัฐทิศที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  รวมความหมายถึง  ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่  ๙  สืบเนื่องมาจากพระบรมนามาภิไธย “ภูมิพล”  คือทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นกำลังของแผ่นดิน

         พระราชลัญจกรประจำพระองค์ในรัชกาลปัจจุบันเป็นตรางา  มีลักษณะเป็นรูปไข่  ขนาดกว้าง  ๕  เซนติเมตร ยาว ๖.๒  เซนติเมตร  รวมด้ามสูง  ๙.๔  เซนติเมตร  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สำนักพระราชวังจัดสร้างขึ้น สำหรับใช้ประทับกำกับพระปรมาภิไธยในเอกสารสำคัญส่วนพระองค์เช่น  ประกาศนียบัตรกำกับเหรียญรัตนาภรณ์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้เชิญเข้าร่วมในการพระราชพิธีฉัตรมงคล  พุทธศักราช  ๒๔๙๖  และเชิญใช้ประทับตั้งแต่นั้นมา

พระราชลัญจกร, พระราชลัญจกร หมายถึง, พระราชลัญจกร คือ, พระราชลัญจกร ความหมาย, พระราชลัญจกร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu