แสดง 1 - 10 จาก 64 รายการ

ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร

ข้อควรระวังในการใช้ยาสมุนไพร

         ๑.ไม่ควรใช้ยาสมุนไพรนานเกินความจำเป็นถ้าใช้ยาสมุนไพรแล้ว๓-๕วันอาการยังไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ทั้งนี้อาจเนื่องจากใช้ยาไม่ถูกกับโรค   ...

ประโยชน์ของสมุนไพร

ประโยชน์ของสมุนไพร

         เมื่อพิจารณาประโยชน์ของสมุนไพรในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะเห็นว่าสมุนไพรมีประโยชน์คือ           ...

การพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทย

การพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทย

         กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อเสริมสร้างการพึ่งตนเองในด้านยา ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละปีประเทศไทยนำยาจากต่างประเทศเข้ ...

วิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพร

วิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพร

         การปรุงยาให้มีคุณภาพนั้นนอกจากจะต้องรู้หลักและวิธีการปรุงยาแล้ว จะต้องรู้วิธีเก็บเกี่ยวสมุนไพรอีกด้วย  ตำราแพทย์ไทยจึงได้กำหนดวิธ ...

วิธีการปรุงยาสมุนไพร

วิธีการปรุงยาสมุนไพร

         ตำรายาไทยส่วนใหญ่กล่าวถึงวิธีปรุงยาไว้๒๔วิธีแต่บางตำราเพิ่มวิธีที่๒๕คือวิธีกวนยาทำเป็นขี้ผึ้งปิดแผลไว้ด้ ...

การปรุงยาสมุนไพร

การปรุงยาสมุนไพร

         หลักการปรุงยา          ในการปรุงยาจากสมุนไพร ผู้ปรุงยา ...

สมุนไพร

สมุนไพร

         สมุนไพรหมายถึงพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ การใช้สมุนไพรสำหรับรักษาโรคหรืออาการเจ ...

สารกัมมันตรังสี

สารกัมมันตรังสี

         บรรยากาศของโลกทั่วไป จะมีสารกัมมันตรังสีอยู่ตามธรรมชาติบ้างแล้วในปริมาณต่ำเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเจริญขึ้นจึงได้นำสารกัมมันตรังสีมาใช้ ...