แสดง 1 - 10 จาก 68 รายการ

ไทยกับสงครามโลกครั้งที่  ๒

ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๒

          สงครามโลกครั้งที่ ๒ เกิดขึ้นในยุโรปตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๒ เมื่ออังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี  แ ...

สงครามอินโดจีน

สงครามอินโดจีน

         ปัญหาเรื่องแม่น้ำโขงในฐานะเป็นพรมแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศสซึ่งดำเนินมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ยังไม่สิ้นสุดลงฝรั่งเศสไม่ตกล ...

ไทยกับสงครามโลกครั้งที่  ๑

ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑

         เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ ขึ้นในยุโรปใน พ.ศ.๒๔๕๗ นั้นประเทศไทยยังคงยึดมั่นอยู่ในความเป็นกลางแต่พระบาทสมเด็จพระ ...

การเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลที่  ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

การเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสในรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓)

         ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจนถึงไทยต้องเสียดินแดนไปเป็นอันมาก ...

การต่างประเทศสมัยรัชกาลที่  ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑)

การต่างประเทศสมัยรัชกาลที่ ๔ (พ.ศ. ๒๓๙๔ - ๒๔๑๑)

         พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๔หลังจากที่ได้ทรงผนวชมาเป็นเวลาถึง ๒๗ ปีตลอดเวลานั้นได้ท ...

ศาสนาขงจื้อ

ศาสนาขงจื้อ

         ศาสนาขงจื๊อเกิดในประเทศจีน  และได้กลายเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังคมและความคิดของคนจีนทั้งมวลอย่างแยกไม่ออกทีเดียวคัมภีร์ของขงจื๊อจึงมิได้ ...

ศาสนาสิกข์

ศาสนาสิกข์

         ศาสนาสิกข์ เป็นศาสนาของชาวอินเดียประมาณ ๖ ล้านคนเป็นศาสนาที่มีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูและศาสนาอิส ...

ศาสนาพราหมณ์

ศาสนาพราหมณ์

          ศาสนาพราหมณ์เกิดในอินเดียก่อนพุทธศาสนาประมาณ๑,๐๐๐ปีขึ้นไปศาสนานี้แบ่งชนชาติอินเดียออกเป็น ๔ วรรณะ ได้แก่พราหมณ์&nb ...