แสดง 1 - 10 จาก 93 รายการ

แมลงครั่ง

แมลงครั่ง

         มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า แลกซิเฟอร์แลกคา(Laccifer laccaKerr.)เป็นแมลงในวงศ์แลกซิเฟอริดี(Laccife ...

การคัดรังไหม

การคัดรังไหม

         รังไหมที่เลี้ยงได้จะต้องเก็บออกจากจ่อในวันที่๕นับตั้งแต่ไหมเริ่มทำรัง แล้วนำมาคัดรังที่เสียออก โดยเฉพาะเมื่อจะนำไปขายเป็นรังส ...

ศัตรูของหม่อน

ศัตรูของหม่อน

         ศัตรูของหม่อนมีทั้งเชื้อโรคและแมลง เชื้อที่ทำให้เกิดโรคกับส่วนต่างๆของหม่อน เช่นราก  ส่วนแมลงจะรบกวนทำความเสียหายให้แก่ลำ ...

กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย

กิจการโทรศัพท์ในประเทศไทย

         ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า ได้มีการนำเครื่องโทรศัพท์เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่เมื่อใดแต่เข้าใจกันว่าประเทศไทยมีเครื่องโทรศัพท์ใช้เป ...

โทรศัพท์

โทรศัพท์

         หลังจากที่คลอดชัปป์ได้สร้างระบบ"โทรเลข"แผ่นป้ายสัญญาณในประเทศฝรั่งเศสได้๓ปีก็มีชาวเยอรมันชื่อจี.ฮุท(G.Huth)เสนอแนะว่ ...

โทรภาพ

โทรภาพ

         ความคิดที่จะส่งภาพจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยกระแสไฟฟ้านั้น     เกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับโทรเลขใช้กระแสไ ...

กิจการโทรเลขในประเทศไทย

กิจการโทรเลขในประเทศไทย

         เมื่อวันที่๕พฤษภาคมพ.ศ.๒๔๑๒รัฐบาลสมัยพระ-บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ได้อนุมัติให้ชาวอังกฤษ๒นายจัดตั้งบริษัทก่อสร ...

เทเลกซ์

เทเลกซ์

         เนื่องจากการใช้เครื่องโทรพิมพ์ให้ความสะดวกรวดเร็วยิ่งกว่าเครื่องรับส่งโทรเลขแบบมอร์สและใครๆก็ใช้ได้ไม่จำเป็นต้องฝึกหัดเรียนรู้รหัสสัญญาณ ...

เครื่องโทรพิมพ์

เครื่องโทรพิมพ์

         การใช้เครื่องรับส่งโทรเลขแบบมอร์สดั้งเดิมที่มีคันเคาะและเครื่องทำเสียงส่งโทรเลขด้วยมือ เคาะเป็นรหัสสัญญาณมอร์สเช่นนี้ยังคงใช้กันอยู่ ...