ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สารละลายธาตุอาหารพืช, สารละลายธาตุอาหารพืช หมายถึง, สารละลายธาตุอาหารพืช คือ, สารละลายธาตุอาหารพืช ความหมาย, สารละลายธาตุอาหารพืช คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สารละลายธาตุอาหารพืช

          สารละลายธาตุอาหารพืชนับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการปลูกพืชด้วยวิธีไฮโดรพอนิกส์ ธาตุอาหารที่พืชต้องการในการเจริญเติบโตมีทั้งหมด ๑๖ ธาตุ ซึ่ง ๓ ธาตุ คือ C H และ O ได้จากน้ำและอากาศ ส่วนอีก ๑๓ ธาตุ ได้จากการดูดกินผ่านทางราก สารละลายธาตุอาหารพืชทั้ง ๑๓ ธาตุ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มตามปริมาณที่พืชต้องการ คือ ธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณมาก และธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นปริมาณน้อย พืชดูดกินธาตุอาหารพืช ในรูปของไอออนที่เป็นทั้งประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบ           บางทีเรียกธาตุอาหารเสริม ได้แก่ 
          ๑) B คือ โบรอน (Boron) มีบทบาทในการสังเคราะห์ DNA  RNA การงอกของละอองเกสร ฯลฯ สารเคมีที่ให้โบเรตไอออน (BO3-3) ซึ่งพืชสามารถดูดกินได้ คือ กรดบอริก (H3BO3) 
          ๒) Zn คือ สังกะสี (Zinc) มี ความจำเป็นต่อกระบวนการเมแทบอลิซึม ของไนโตรเจน และการหายใจของเซลล์พืช  รวมทั้งพัฒนาการและกิจกรรมของฮอร์โมนพืชต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งออกซิน (auxins) พืชดูดกินในรูปซิงก์ไอออน (Zn+2) สารเคมี ที่ให้ ได้แก่ ซิงก์ซัลเฟต (ZnSO4) หรือซิงก์คลอไรด์ (ZnCl2) 
          ๓) Cu คือ ทองแดง (Copper) เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ cytochrome oxidase พืชดูดกินในรูปคอปเปอร์ไอออน (Cu+2) สารเคมีที่ให้ ได้แก่ คอปเปอร์ซัลเฟต  (CuSO4) หรือคอปเปอร์คลอไรด์ (CuCl2) 
          ๔) Fe  คือ เหล็ก (Iron)  เป็น องค์ประกอบที่สำคัญของโปรตีนหลาย ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจ พืชดูดกินในรูป Fe+2 หรือ Fe+3 สารเคมี ที่ให้ธาตุเหล็กที่มีราคาถูกที่สุดคือ เฟอร์รัสซัลเฟต (FeSO4) ซึ่งละลายน้ำได้ง่าย แต่ก็จะตกเป็นตะกอนได้เร็ว จึงต้องควบคุมสภาพความเป็นกรดด่างของสารละลาย และเพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ จึงนิยมใช้เหล็กในรูปคีเลต (Fe-chelate) ซึ่งเป็นสารประกอบเชิงซ้อน สามารถคงตัวอยู่ในรูปสารละลายธาตุอาหารพืชและพืชดูดกินได้ 
          ๕) Mn คือ แมงกานีส (Manga nese) ทำหน้าที่กระตุ้นการแตกตัวของน้ำ ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเกี่ยวข้องกับ chloroplast membrane กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ มีลักษณะเหมือนกับเหล็ก คือความเป็นประโยชน์ของแมงกานีสจะถูกควบคุมโดย pH  ถ้าสารละลายธาตุอาหาร พืชมีลักษณะเป็นด่าง ความเป็นประโยชน์ของแมงกานีสจะลดลง พืชดูดกินในรูปแมงกานีสไอออน (Mn+2) จะได้จากสารเคมีแมงกานีสซัลเฟต (MnSO4) หรือแมงกานีสคลอไรด์ (MnCl2) 
          ๖) Mo คือ โมลิบดีนัม (Molyb-denum)  เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ nitrogenase มีบทบาทต่อกระบวนการ nitrate reduction พืชดูดกินในรูป molybdate ion (MoO4-2) ซึ่งได้จากสาร sodium molybdate หรือ ammonium molybdate

สารละลายธาตุอาหารพืช, สารละลายธาตุอาหารพืช หมายถึง, สารละลายธาตุอาหารพืช คือ, สารละลายธาตุอาหารพืช ความหมาย, สารละลายธาตุอาหารพืช คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu