ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หมวดพระพุทธศาสนา, หมวดพระพุทธศาสนา หมายถึง, หมวดพระพุทธศาสนา คือ, หมวดพระพุทธศาสนา ความหมาย, หมวดพระพุทธศาสนา คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
หมวดพระพุทธศาสนา

          หมวดพระพุทธศาสนา ว่าด้วย

          เรื่องราวของพระสาวกเอตทัคคะ (หรือผู้เป็นเลิศ) ๔๑ องค์ จารึกเหล่านี้ติดไว้ที่เชิงผนังหน้าต่างระหว่างพระอุโบสถ เนื้อหาอธิบายถึงประวัติของพระเถระแต่ละรูปตั้งแต่ถือกำเนิดมา มูลเหตุที่ออกบวช และคุณสมบัติพิเศษของพระเถระแต่ละองค์ ซึ่งล้วนแต่เป็นพระเถระที่เป็นกำลังสำคัญในการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังเช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระปิณโฑลภารทวาชะ และพระอนุรุทธ

          เรื่องราวของพระสาวิกาเอตทัคคะ ๑๓ องค์ จารึกอยู่ที่เชิงผนังหน้าต่างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ (เรียกเป็นสามัญว่า วิหารพระนอน) เนื้อหาเป็นไปในทำนองเรื่อง ของพระสาวก ตัวอย่างพระสาวิกา เช่น พระมหาประชาบดีโคตมี พระเขมาเถรี พระอุบลวรรณาเถรี และพระปฏาจาราเถรี

          เรื่องอุบาสกเอตทัคคะ ๑๐ คน จารึกอยู่ที่เชิงผนังหน้าต่างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์

          เรื่องอุบาสิกาเอตทัคคะ ๑๐ คน จารึก อยู่ที่เชิงผนังหน้าต่างพระวิหารพระพุทธไสยาสน์

          อรรถกถาชาดก คือ เรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตที่ได้บำเพ็ญบารมี ๕๔๗ พระชาติ ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จารึกนี้อยู่ที่บริเวณคอสองของผนังในศาลาราย ๑๖ หลัง อรรถกถาชาดกสำนวนนี้อาจถือได้ว่า เป็นฉบับย่อฉบับแรกสุดที่คงเหลือมาถึงปัจจุบัน ใช้กำกับใต้ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องชาดก เพื่อเป็นสื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจ ในปัจจุบัน ภาพจิตรกรรมเลือนหายหมดสิ้น และศาลารายถูกรื้อลง จารึกจึงไม่สมบูรณ์

         อสุภ ๑๐ และญาณ ๑๐ จารึกอยู่ที่พระวิหารทิศตะวันออก เนื้อเรื่องว่าด้วยอสุภ ๑๐ และความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง (วิปัสสนา) ญาณ ๑๐

หมวดพระพุทธศาสนา, หมวดพระพุทธศาสนา หมายถึง, หมวดพระพุทธศาสนา คือ, หมวดพระพุทธศาสนา ความหมาย, หมวดพระพุทธศาสนา คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu