แสดง 25781 - 25,790 จาก 25,798 รายการ

อวัยวะหายใจของพืชบก

อวัยวะหายใจของพืชบก

         พืชน้ำเช่นพวกสาหร่ายซึ่งมีใบและลำต้นบางมาก สามารถดูดเอาออกซิเจนจากน้ำได้โดยตรง แต่พืชบกต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับความแห้งแล้งของอากาศ&n ...

ความหมายและชนิดของการหายใจ

ความหมายและชนิดของการหายใจ

         คุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด คือ การหายใจ คำนี้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า  "respiration"&nb ...

พระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง)

พระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง)

         พระราชวังบวรสถานพิมุข(วังหลัง)สร้างขึ้นในพ.ศ.๒๓๒๘ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกปากคลองบางกอกน้อย ...

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

         พระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า)สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างพระบรมมหาราชวังในพ.ศ.๒๓๒๕ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก โดยมีด้า ...

พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั

พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั

         พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑เป็นครั้งแรกนั้นได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆเพิ่มขึ้นอีกในรัชกาลต่อๆมาดังนี้ ...

การกินและการนอน

การกินและการนอน

การนอนหลับโดยปกติของช้างมีระยะเวลาสั้นประมาณ๓-๔ชั่วโมงเวลานอนของมันอยู่ในระหว่าง๒๓.๐๐-๐๓.๐๐น.ของวันรุ่งขึ้นลักษณะการนอนของช้างเมื่อหลับสนิทจะนอนตะแคงลำตัวข้างใดข้างหนึ่งลงกับพื้นช้างมีอาก ...

ชนิดของช้าง

ชนิดของช้าง

         ปัจจุบันนี้เราแบ่งช้างออก๒ชนิดคือช้างเอเชียชนิดหนึ่งและช้างแอฟริกาชนิดหนึ่งช้างเอเชียเป็นช้างที่อยู่ในทวีปเอเชีย เช่นในประเทศไทย& ...

พระบรมมหาราชวัง (วังหลวง) พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๑

พระบรมมหาราชวัง (วังหลวง) พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๑

         พระบรมมหาราชวัง (วังหลวง) สร้างขึ้นพร้อมๆ กับการสร้างกรุงเทพมหานครในพ.ศ.๒๓๒๕ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกโดยมีด้ ...

นิสัยของช้าง

นิสัยของช้าง

         ช้างเอเชียหรือช้างไทยโดยทั่วๆไปเมื่อนำมาฝึกให้เชื่องเพื่อใช้งานได้แล้วจะมีนิสัยฉลาดสุภาพและรักเจ้าของเว้นแต่ในบางขณะ เช่นในเวลาตกม ...