ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั, พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั หมายถึง, พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั คือ, พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั ความหมาย, พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั

          พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่  ๑ เป็นครั้งแรกนั้น ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรัชกาลต่อๆ มา ดังนี้

          พระที่นั่งหมู่นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ  ให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพระมหามณเฑียรที่ประทับ   เช่นเดียวกับหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน  โดยทรงเห็นว่าพื้นที่บริเวณที่ตั้งของหมู่พระที่นั่งเป็นมงคลสถานที่พระองค์ทรงพระราชสมภพ  จึงได้สร้างพระที่นั่งหมู่ใหญ่  ๑๑  องค์  ได้แก่ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท  พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ พระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ พระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงศ์   พระที่นั่งพิพัทธพงศ์ถาวรวิจิตร  พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร  พระที่นั่งอมรพิมานมณี พระที่นั่งสุทธาสีอภิรมย์ พระที่นั่งบรรณาคมสรณี พระที่นั่งราชปรีดีวโรทัย และพระที่นั่งเทพดนัยนันทยากร
          ต่อมาหมู่พระที่นั่งนี้ชำรุดทรุดโทรม จึงได้รื้อพระที่นั่งองค์ต่างๆ ลงเป็นจำนวนมาก คงเหลือแต่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ และพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในสมัยรัชกาลที่ ๗ และรัชกาลปัจจุบัน และได้ใช้สอยมาจนทุกวันนี้
          พระที่นั่งหมู่นี้ก่อสร้างขึ้นเป็นแบบตะวันตกทั้งสิ้น ยกเว้นแต่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่ง มีหลังคาเป็นแบบทรงไทยประดับด้วยช่อฟ้า  ใบระกา หางหงส์และนาคสะดุ้ง  เป็นปราสาท ๓ ชั้น ๓ องค์เรียงกัน องค์กลางมีมุขเด็จ เป็นที่เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้า  เช่น  ในสมัยรัชกาลที่ ๗ เสด็จขึ้นครองราชย์  ก็ได้เสด็จออกที่มุขเด็จนี้ให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายพระพร  ที่หน้าบันของมุขเด็จมีไม้จำหลักลายเป็นรูปจักรี ตอนล่างมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ ๕ ส่วนหน้าบันของมุขอื่นๆ เป็นรูปตราอาร์มแผ่นดิน สมัยรัชกาล ที่ ๕ 
          ภายในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประกอบด้วย  ท้องพระโรงกลาง ซึ่งเป็นท้องพระโรงที่สำคัญ ภายในประดิษฐานพระแท่นที่ประทับภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร  ด้านหลังเป็นภาพเขียนรูปจักรและตรี  มีรัศมีโดยรอบ ท้องพระโรงนี้เป็นที่เสด็จออกรับทูตเพื่อถวายสารตราตั้ง   หรืองานพระราชทานเลี้ยงแขกต่างประเทศที่สำคัญ ที่สองข้างของท้องพระโรงกลาง เป็นห้องโถง เรียกว่ามุขกระสัน  ด้านตะวันออกประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลต่างๆ ส่วนด้านตะวันตกประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมเหสีในรัชกาลต่างๆ เช่นกัน ส่วนตอนปลายสุดของห้องโถงทั้งสองด้าน เป็นพระที่นั่งสำหรับส่วนพระองค์ ด้านทิศตะวันออก มีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และพระราชโอรสหลายพระองค์   ส่วนด้านทิศตะวันตกมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี  พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗

พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั, พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั หมายถึง, พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั คือ, พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั ความหมาย, พระบรมมหาราชวังที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๑ ได้ขยายพื้นที่และสร้างพระที่นั่งต่างๆ เพิ่มขึ้นอีกในรั คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 14

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu