แสดง 1 - 10 จาก 319 รายการ

สมดุลของของเหลวในร่างกายสัตว์

สมดุลของของเหลวในร่างกายสัตว์

         ในสัตว์ชั้นสูงขณะที่กินอาหารเข้าไปใหม่ๆนั้น อาหารที่ถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมจากลำไส้เล็กเข้าสู่ตาข่ายเส้นเลือดดำ และท่อน้ำเหลืองรอบๆ ...

ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย

ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย

         มีหลักฐานสนับสนุนอยู่หลายประการให้นักชีววิทยาเชื่อว่าสิ่งที่มีชีวิตเริ่มแรกที่เกิดขึ้นมาบนพื้นโลกนั้นเป็นชีวิตที่อาศัยอยู่ในทะเล เมื่อพ ...

ชนิดของสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

ชนิดของสารเคมีในร่างกายที่ใช้ในการวินิจฉัยโรค

         เนื่องจากภายในร่างกายประกอบขึ้นด้วยสารเคมีมากมายหลายร้อยหลายพันชนิดสารเคมีบางชนิดก็เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพสารเคมีบางชนิดก็เป็นส่ว ...

การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะของร่างกาย

การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะของร่างกาย

         การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงการทำงานของอวัยวะบางส่วนหรือระบบบางระบบของร่างกายนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อคนเรามีความรู้ทางสรีรวิทยาเพิ่มขึ้นกล่าวคื ...

โรคผิวหนังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาของร่างกาย

โรคผิวหนังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาของร่างกาย

         โรคผิวหนังในกลุ่มนี้ที่สามัญชนทั่วไปรู้จักดีคือ"ลมพิษ"ลมพิษมีลักษณะเป็นปื้นบวมนูนขึ้นมาจากผิวหนังหรือเยื่อมูกโดยรวดเร็วสีซีดหรือแดง ...