แสดง 1 - 10 จาก 71 รายการ

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day)

10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day)

ตามปกติแล้ววันที่10ธันวาคมในบ้านเรานั้นเป็นวันรัฐธรรมนูญแต่ใครจะรู้ว่าในวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ไม่ใช่แค่ระดับชาติแต่ยังสำคัญในระดับนานาชาติอีกด้วยนั่นก็คือวันสิทธิมนุษยชนสากล... ...

15 ธันวาคม วันชาสากล (International Tea Day)

15 ธันวาคม วันชาสากล (International Tea Day)

วันชาสากล(InternationalTeaDay)ตรงกับวันที่15ธันวาคมของทุกปีจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2548โดยชานับว่าเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับมนนุษย์มากกว่า2,000ปีซึ่งชาติแรกที่ได้รู้จักและเร ...

21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day)

21 กันยายน วันสันติภาพโลก (World Peace Day)

ในปีค.ศ.1981คณะกรรมการสหประชาชาติได้ลงประกาศรับรองโดยคอสตาริกาโดยประกาศให้ทุกวันอังคารที่3กันยายนที่เป็นวันเปิดประชุมสามัญนั้นเป็นวันสันติภาพโลกหรือวันสันติภาพสากลเพื่อเป็นการให้ความสำคั ...

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day)

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก (World Turtle Day)

องค์กรที่มีชื่อว่าAmericanTortoiseRescueซึ่งเป็นองค์ที่มีภารกิจเพื่ออนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเลตั้งอยู่ในรัฐCaliforniaประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นถึงการให้ความรู้ต่อประชาชนเกี่ยว ...

วันคณิตศาสตร์โลก (วันพาย)

วันคณิตศาสตร์โลก (วันพาย)

วันคณิตศาสตร์โลกหรือวันพาย(PiDay)และวันประมาณการค่าพาย(PiApproximationDay)ถือว่าเป็นวันหยุดอย่างไม่เป็นทางการ2วันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์π(พาย)ตรงกับวันที่ ...

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

ทุกๆวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันที่คนทั่วโลกจะมาร่วมกันทบทวนความก้าวหน้าในการต่อสู้กับโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้ป่วยเป็นจำนวนมากในแต่ละปีทั้งยังจะช่วยกันสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ...

ตากุ้งยิง

ตากุ้งยิง

ตากุ้งยิงคือการอักเสบติดเชื้อเมื่อมีอาการอุดตันของต่อมไขมันที่เปลือกตาสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อเฉพาะที่ของต่อมไขมันที่เปลือกตาทำให้เกิดการอักเสบเป็นหนองขึ้นอาจเกิดเนื่องจากฝุ่นหรือสัมผัสสิ่งส ...