แสดง 1 - 10 จาก 17 รายการ

วันคณิตศาสตร์โลก (วันพาย)

วันคณิตศาสตร์โลก (วันพาย)

วันคณิตศาสตร์โลกหรือวันพาย(PiDay)และวันประมาณการค่าพาย(PiApproximationDay)ถือว่าเป็นวันหยุดอย่างไม่เป็นทางการ2วันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์π(พาย)ตรงกับวันที่ ...

ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด

ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด

รหัสแท่งๆเป็นลายเส้นตรงๆมีตัวเลขกำกับอยู่ด้านล่างที่มักปรากฎบนปกหนังสือหรือสินค้าแทบทุกชนิดบนโลกใบนี้หรือที่เรียกกันว่าบาร์โค้ดbarcodeมีประวัติความเป็นมาอย่างไรวันนี้ผมจะพาย้อนอดีตไปรู้จักกับกา ...

ทำไม 1 โหลต้องมี 12 ชิ้น

ทำไม 1 โหลต้องมี 12 ชิ้น

จำนวน12ในหนึ่งโหลของไทยนั้นสัมพันธ์กับระบบนับจำนวนของต่างชาติซึ่งมีคำว่าdozenโดซเซ่นหมายถึง12เช่นเดียวกันย้อนกลับไปหาที่มาคำว่าdozenถือกำเนิดจากชาวสุเมเรียนในเมโสโปเตเมียซึ่งเชื่อกันว่าเป็น ...

คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

คณิตาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรสิ่งต่างๆได้ลงตัวอย่างพอเหมาะความสมดุลย์ทางธรรมชาติก่อให้เกิดสิ่งต่างๆทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตหากเริ่มต้นจากชีวิตร่างกายของมนุษย์ร่ ...

การหาพื้นที่ผิวของร่างกาย

การหาพื้นที่ผิวของร่างกาย

ลองนึกดูว่าหากจะทำการคำนวณหาพื้นที่ผิวของร่างกายของเราจะทำได้อย่างไรคงเป็นเรื่องที่ยากมากในการคำนวณหรือหาวิธีในการหาพื้นที่ผิวของร่างกายนักวิทยาศาสตร์ชื่อDuBoisได้ทำการสร้างโมเดลคณิตศาสตร์สำหรั ...

สถิติศาสตร์

สถิติศาสตร์

สถิติศาสตร์Statisticsคือศาสตร์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความรู้จากข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาหรือเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยู่ในรูปของข้อมูลเชิงเลขพื้นฐานของสาขานี้คือทฤษฎีสถิติซึ่งเป็ ...

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติTrigonometricfunctionคือฟังก์ชันของมุมซึ่งมีความสำคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยมและปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นคาบฟังก์ชันอาจนิยามด้วยอัตราส่วนของด้าน2ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรืออ ...

ลอการิทึม

ลอการิทึม

ลอการิทึมlogarithmเป็นการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่เป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเลขชี้กำลังค่าลอการิทึมของจำนวนหนึ่งโดยกำหนดฐานไว้ให้จะมีค่าเทียบเท่ากับการเอาฐานมายกกำลังค่าลอการิทึมซึ่งจะให้คำตอ ...

ทฤษฎีกราฟ

ทฤษฎีกราฟ

ทฤษฎีกราฟgraphtheoryเป็นหนึ่งในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ศึกษาถึงคุณสมบัติต่างๆของกราฟประวัติทฤษฎีกราฟนั้นมีจุดเริ่มจากผลงานตีพิมพ์ของเลออนฮาร์ดออยเลอร์ภายใต้ชื่อSolutiopro ...

ขั้นตอนวิธี

ขั้นตอนวิธี

ขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมalgorithmหมายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจนเมื่อนำเข้าอะไรแล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร ...