แสดง 1 - 10 จาก 18 รายการ

เพศของ ม้านิลมังกร

เพศของ ม้านิลมังกร

ตอนเด็กๆในวิชาภาษาไทยทุกคนต้องเคยอ่านรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีซึ่งมีลูกชื่อสุดสาครมีพาหนะคู่ใจเป็นม้ามังกรหรือม้านิลมังกรสัตว์ประหลาดตัวนี้ถูกสร้างขึ้นตามจินตนาการของสุนทรภู่นั้นม้านิลมังกรเ ...

มหาชาติคำหลวง หรือ มหาเวสสันดรชาดก

มหาชาติคำหลวง หรือ มหาเวสสันดรชาดก

มหาชาติคำหลวงก็คือเรื่องเวสสันดรชาดกสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดเกล้าฯให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแปลแต่งที่เมืองพิษณุโลกเมื่อพศ2025ดังปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ว่าศั ...

ลิลิตตะเลงพ่าย

ลิลิตตะเลงพ่าย

ลิลิตตะเลงพ่ายเป็นบทประพันธ์ประเภทลิลิตประพันธ์ขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นภูบาลบริรักษ์เพื่อสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวาระงานพระราชพ ...

วานรสิบแปดมงกุฎ

วานรสิบแปดมงกุฎ

วานรสิบแปดมงกุฏเป็นวานรลิงในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์วานรเหล่านี้เป็นเทวดาที่จุติลงมาเป็นวานรและมาเป็นทหารเอกในกองทัพของพระรามผู้ซึ่งเป็นองค์พระนารายณ์อวตารลงมาและต้องไปอยู่ในป่าเป็นเวลา๑๔ปี ...

ลิลิตพระลอ

ลิลิตพระลอ

ลิลิตพระลอเป็นลิลิตโศกนาฏกรรมความรักที่แต่งขึ้นอย่างประณีตงดงามมีความไพเราะของถ้อยคำและเต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์พรรณนาเรื่องด้วยอารมณ์ที่หลากหลายใช้กวีโวหารอย่างยอดเยี่ยมในการบรรยายเนื้อเรื่องท ...

เงาะป่า (วรรณคดี)

เงาะป่า (วรรณคดี)

เงาะป่าเป็นวรรณคดีไทยประเภทบทละครร้อยกรองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในระหว่างการพักฟื้นหลังทรงพระประชวรโดยใช้เวลาเพียง8วันเท่านั้นประวั ...

จันทโครพ

จันทโครพ

จันทโครพเป็นตัวเอกในนิทานเรื่องจันโครพหรือนางโมรามีฐานะเป็นเจ้าชายถูกโจรป่าทำร้ายระหว่างการเดินทางกลับเมืองเหตุเพราะไม่เชื่อฟังคำสั่งของอาจารย์เรื่องโดยย่อเจ้าชายจันทโครพแห่งเมืองพาราณสีเมื่ ...

ปลาบู่ทอง

ปลาบู่ทอง

ปลาบู่ทองเป็นนิทานพื้นบ้านของไทยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวชาวบ้านผู้มีใจเมตตาที่ในตอนท้ายได้แต่งงานกับกษัตริย์เนื้อเรื่องเรื่องปลาบู่ทองเริ่มขึ้นโดยเศรษฐีทารกอ่านว่าทา-ระ-กะผู้มีอาชีพจับปลา ...

อุณรุทร้อยเรื่อง

อุณรุทร้อยเรื่อง

อุณรุทร้อยเรื่องเป็นวรรณคดีขนาดสั้นแต่งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีชื่อเสียงรู้จักกันดีในหมู่ผู้นิยมบทกลอนประพันธ์โดยคุณสุวรรณกวีหญิงผู้มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งในแวดวงวรรณคดีของไทยประวัติอุณรุ ...

ไตรภูมิพระร่วง

ไตรภูมิพระร่วง

ไตรภูมิพระร่วงมีหลายชื่อเรียกได้แก่ไตรภูมิพระร่วงเตภูมิกถาไตรภูมิกถาไตรภูมิโลกวินิจฉัยและเตภูมิโลกวินิจฉัยเป็นวรรณคดีพุทธศาสนาที่แต่งในสมัยสุโขทัยประมาณพศ1888โดยพระราชดำริในพระยาลิไทรวบร ...