ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การบำรุงตอ, การบำรุงตอ หมายถึง, การบำรุงตอ คือ, การบำรุงตอ ความหมาย, การบำรุงตอ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การบำรุงตอ

          อ้อยเป็นพืชที่เมื่อปลูกครั้งหนึ่งแล้วสามารถตัดหรือเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง จำนวนครั้งที่เก็บเกี่ยวตลอดจนผลผลิตที่ได้รับในการเก็บเกี่ยวแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น พันธุ์ ลมฟ้าอากาศเวลาในการเก็บเกี่ยว  ตลอดจนการปฏิบัติของชาวไร่ในการเตรียมดิน การปลูก การใส่ปุ๋ย แลการตัด  เป็นต้น การบำรุงตอควรกระทำโดยเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยว  การบำรุงตอประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
         ๑.  คราดใบและยอดที่เหลือภายหลังตัดให้รวมกันไว้ในระหว่างแถวของอ้อย โดยให้มีแถวว่างสองแถว สลับแถวที่มีใบและยอดคลุมอยู่หนึ่งแถวเป็นเช่นนี้เรื่อยไป  หรืออาจจะใช้จอบหมุน (rotavator) สับใบและยอดจนละเอียดและผสมคลุกเคล้าไปกับดิน ก็จะช่วยทำให้ดินดีขึ้น ในกรณีที่เผามักจะเผาในตอนเย็นหรือกลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่อุณหภูมิต่ำและลมสงบเผาโดยไม่ต้องมีการคราด

          ๒. ถากตอหรือสับตอที่เหลือบนพื้นดินภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้เพื่อบังคับให้หน่อที่จะเกิดใหม่เกิดจากตอใต้ดิน ซึ่งจะเป็นหน่อที่แข็งแรงเติบโตเร็ว และให้ผลผลิตสูงกว่า การถากตออาจจะใช้แรงคน หรือเครื่องตัดหญ้าขนาดใหญ่ชนิดใบมีด หมุน (rotary slasher)
          ๓. ใช้ไถสิ่ว หรือเครื่องไถระเบิดดินชั้นล่างไถลงระหว่างแถวอ้อย  เพื่อตัดรากเก่าและแยกดินบริเวณรากให้แตกออกเพื่อให้ดินมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของราก
         ๔. ใส่ปุ๋ยลึกลงในดิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่ออ้อยมากที่สุด ปริมาณปุ๋ยที่ใส่แก่อ้อยตอต้องมากกว่าอ้อยปลูก  เพราะอ้อยตอมีระบบรากด้อยกว่าอ้อยปลูก ประกอบกับการที่ดินแน่นเนื่องจากมิได้มีการเตรียมดินนั่นเอง
         ๕. ใช้จอบหมุนตีดินระหว่างแถวอ้อย  ก่อนใช้ต้องถอดใบจอบตัวกลางออก  เพื่อให้จอบหมุนคร่อมแถวอ้อย และจอบหมุนจะเฉือนบางส่วนของตออ้อยออก  ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดหน่อมากเกินไป ซึ่งจะทำให้ได้อ้อยลำเล็กผลผลิตต่ำ  การใช้จอบหมุนตีดิน    จะทำให้ดินแตกละเอียดคลุมผิวดินได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยรักษาความชื้นของดินด้วย
         การปฏิบัติอื่นๆ นอกจากที่กล่าวมานี้  ก็กระทำเช่นเดียวกับอ้อยปลูกเกี่ยวกับการปฏิบัติไว้ตอนี้   มีชาวไร่จำนวนไม่น้อยที่มิได้ปฏิบัติตามที่กล่าวแล้ว เขาเหล่านั้นจะไม่ทำอะไรเลยภายหลังการตัด นอกจากจะมีการกำจัดวัชพืช  และใส่ปุ๋ยเมื่อฝนเริ่มตกเท่านั้น การปฏิบัติดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตของอ้อยตอตกต่ำและไว้ตอได้ไม่นาน

การบำรุงตอ, การบำรุงตอ หมายถึง, การบำรุงตอ คือ, การบำรุงตอ ความหมาย, การบำรุงตอ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu