ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การปลูกเผือก, การปลูกเผือก หมายถึง, การปลูกเผือก คือ, การปลูกเผือก ความหมาย, การปลูกเผือก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปลูกเผือก


การทะนุบำรุง

การกำจัดวัชพืช

          การกำจัดวัชพืชเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หลังจากปลูกจะต้องมีการกำจัดวัชพืชประมาณ  ๓-๔ ครั้งหลังจากกำจัดวัชพืชทุกครั้ง ต้องพรวนดินระหว่างแถวและกลบโคนต้นเผือกขึ้นมาเรื่อย  จนกระทั่งดินเต็มหลุม ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริก (ฮาวาย) ยากำจัดวัชพืชใช้ได้ผล สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้ กสิกรส่วนใหญ่กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน
ในระยะที่ต้นเผือกเจริญเติบโต  จะมีหัวเล็กๆ  เกิดรอบหัวใหญ่  ถ้าต้องการให้มีหัวขนาดใหญ่ควรตัดหัวเล็กรอบๆ ทิ้ง ใช้เสียมหรือมีดตัดไม่ให้ถูกต้นเดิม

การใส่ปุ๋ย
          การปลูกเผือกส่วนใหญ่ปลูกที่ลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ จึงไม่สู้จำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยคอกกันบ้างโดยใส่รองก้นหลุม  และผสมน้ำรดเพื่อให้ผลผลิตสูง ในต่างประเทศมีการใส่ปุ๋ยกันโดยใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ปริมาณ ๗-๑๓ กก./ไร่ฟอสฟอรัส ปริมาณ  ๒-๔ กก./ไร่  และโพแทสเซียม ปริมาณ ๘-๑๕ กก./ไร่ โดยประมาณ

การให้น้ำ
          ถ้าปลูกในหน้าฝนไม่ต้องรดน้ำ  แต่ในหน้าแล้งต้องให้น้ำตามความจำเป็น มักจะให้น้ำจนกว่าต้นเผือกตั้งตัว
โรคและแมลง
          โรคที่เป็นมากแก่เผือกที่ปลูกในที่ลุ่ม  ได้แก่   โรคโคนเน่า (soft rot) สำหรับเผือกที่ปลูกในที่ดอนมีโรคหัวเน่า (tuber rot)  อีกโรคหนึ่งที่เป็นกับเผือกทั่วไป  ได้แก่ ใบจุด (leaf spot)  แมลงที่พบทำลายเผือกได้แก่ เพลี้ยอ่อนทำลายใบ

การเก็บหัวและรักษา
          เผือกมีอายุแตกต่างกัน  ตั้งแต่  ๖-๑๐ เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก  เผือกหอมที่ปลูกกันมากในประเทศไทย  มีอายุประมาณ ๖ เดือน เมื่อใบเริ่มเหลือง  เหี่ยว  แสดงว่าหัวเผือกเริ่มแก่  เก็บหัวได้  การเก็บหัวใช้วิธีถอนขึ้นทั้งต้น  หรือใช้เสียมหรือจอบขุด  มักขุดในระยะที่ไม่มีฝน ขุดขึ้นมาแล้วตัดใบและรากทิ้งเหลือแต่หัว  ล้างให้สะอาดส่งตลาด  ถ้าไม่ตัดยอดจะเก็บได้นานกว่าเมื่อตัดยอดหัวเผือกมีน้ำหนักหัวละประมาณ ๑-๓ กก.
          ถ้าต้องการเก็บรักษาหัวเผือกให้นานไม่ควรตัดยอดทิ้ง จะต้องเก็บในที่แห้ง  อากาศถ่ายเทสะดวก หัวที่เก็บไว้ควรเป็นหัวที่ไม่มีบาดแผล อาจเก็บได้นาน ๔-๖ เดือน  การเก็บในห้องเย็น ๑๐ องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานถึง ๖ เดือนผลผลิตของเผือกแตกต่างกันตามพันธุ์ที่ปลูก  โดยเฉลี่ยให้ผลผลิตประมาณ ๑-๒.๕ ตัน/ไร่ถ้าบำรุงรักษาดี  มีการให้น้ำ  ให้ปุ๋ย  ผลผลิตอาจถึง ๔  ตัน/ไร่
ประโยชน์
         ส่วนประกอบของส่วนต่างๆ ของเผือก มีดังนี้
         หัวเผือก  หัวเผือกประกอบด้วยแป้งมากมาย  เนื้อละเอียด  องค์ประกอบของหัวเผือกโดยประมาณ ได้แก่  ความชื้นร้อยละ ๖๓-๘๕  คาร์โบไฮเดรตร้อยละ ๑๓-๒๙  โปรตีนร้อยละ ๑.๔-๓.๐ ไขมันร้อยละ ๐.๑๖-๐.๓๖  เส้นใยร้อยละ  ๐.๖๐-๑.๑๘ เถ้าร้อยละ ๐.๖-๑.๓  มีวิตามินซีมากประมาณ ๗-๙ มิลลิกรัม / ๑๐๐ กรัม ของส่วนที่กินได้ ไทอามีนประมาณ ๐.๘ มิลลิกรัม  ไรโบฟลาวิน ๐.๐๔ มิลลิกรัม ไนอาซิน ๐.๙ มิลลิกรัม  เม็ดแป้งมีขนาดเล็กมาก  ประกอบด้วยสองประเภท  ประเภทหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑-๑.๕ ไมครอน  อีกประเภทหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓-๔ ไมครอนด้วยเหตุนี้แป้งเผือกจึงย่อยง่าย  แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในด้านอุตสาหกรรมแป้ง
         ใบและยอดเผือก  ทั้งใบและยอดใช้เป็นผักได้ มีวิตามิน เอ และวิตามิน  ซี สูง  ในใบมีวิตามินเอ ๒๐,๘๘๕ ไอ.ยู. (IU) ต่อ ๑๐๐ กรัม ของส่วนที่กินได้  มีวิตามินซี ๑๔๒ มิลลิกรัม / ๑๐๐ กรัมในยอดมีวิตามินเอ ๓๓๕ ไอ.ยู.  ต่อ ๑๐๐ กรัม มีวิตามินซี ๘ มิลลิกรัม / ๑๐๐ กรัม เนื้อมีสีต่างๆ กันตามชนิด เนื้อเหนียวกว่ามันเทศ ส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารที่สำคัญของประชากรในหลายประเทศ เช่น  ต้ม  เผา  อบ  ทอด  ตากแห้ง  ทำขนมรับประทาน  นอกจากนี้บางแห่งทำเป็นแป้งเพื่อทำขนมปัง  อาหารทารก  เครื่องดื่มขนม  ใช้เป็นอาหารเพื่อป้องกันโรคแพ้บางอย่างในทารก และใช้แทนธัญพืชในการรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้  ใบอ่อน  ก้านใบใช้รับประทานได้บางประเทศใช้ใบอ่อนและก้านใบเผือกประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่าง

การปลูกเผือก, การปลูกเผือก หมายถึง, การปลูกเผือก คือ, การปลูกเผือก ความหมาย, การปลูกเผือก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu