ความรู้ รักออกฤทธิ์ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์

การปลูกเผือก, การปลูกเผือก หมายถึง, การปลูกเผือก คือ, การปลูกเผือก ความหมาย, การปลูกเผือก คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปลูกเผือก


การทะนุบำรุง

การกำจัดวัชพืช

          การกำจัดวัชพืชเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หลังจากปลูกจะต้องมีการกำจัดวัชพืชประมาณ  ๓-๔ ครั้งหลังจากกำจัดวัชพืชทุกครั้ง ต้องพรวนดินระหว่างแถวและกลบโคนต้นเผือกขึ้นมาเรื่อย  จนกระทั่งดินเต็มหลุม ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริก (ฮาวาย) ยากำจัดวัชพืชใช้ได้ผล สำหรับประเทศไทยยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้ กสิกรส่วนใหญ่กำจัดวัชพืชด้วยแรงงาน
ในระยะที่ต้นเผือกเจริญเติบโต  จะมีหัวเล็กๆ  เกิดรอบหัวใหญ่  ถ้าต้องการให้มีหัวขนาดใหญ่ควรตัดหัวเล็กรอบๆ ทิ้ง ใช้เสียมหรือมีดตัดไม่ให้ถูกต้นเดิม

การใส่ปุ๋ย
          การปลูกเผือกส่วนใหญ่ปลูกที่ลุ่ม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ จึงไม่สู้จำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยคอกกันบ้างโดยใส่รองก้นหลุม  และผสมน้ำรดเพื่อให้ผลผลิตสูง ในต่างประเทศมีการใส่ปุ๋ยกันโดยใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ปริมาณ ๗-๑๓ กก./ไร่ฟอสฟอรัส ปริมาณ  ๒-๔ กก./ไร่  และโพแทสเซียม ปริมาณ ๘-๑๕ กก./ไร่ โดยประมาณ

การให้น้ำ
          ถ้าปลูกในหน้าฝนไม่ต้องรดน้ำ  แต่ในหน้าแล้งต้องให้น้ำตามความจำเป็น มักจะให้น้ำจนกว่าต้นเผือกตั้งตัว
โรคและแมลง
          โรคที่เป็นมากแก่เผือกที่ปลูกในที่ลุ่ม  ได้แก่   โรคโคนเน่า (soft rot) สำหรับเผือกที่ปลูกในที่ดอนมีโรคหัวเน่า (tuber rot)  อีกโรคหนึ่งที่เป็นกับเผือกทั่วไป  ได้แก่ ใบจุด (leaf spot)  แมลงที่พบทำลายเผือกได้แก่ เพลี้ยอ่อนทำลายใบ

การเก็บหัวและรักษา
          เผือกมีอายุแตกต่างกัน  ตั้งแต่  ๖-๑๐ เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก  เผือกหอมที่ปลูกกันมากในประเทศไทย  มีอายุประมาณ ๖ เดือน เมื่อใบเริ่มเหลือง  เหี่ยว  แสดงว่าหัวเผือกเริ่มแก่  เก็บหัวได้  การเก็บหัวใช้วิธีถอนขึ้นทั้งต้น  หรือใช้เสียมหรือจอบขุด  มักขุดในระยะที่ไม่มีฝน ขุดขึ้นมาแล้วตัดใบและรากทิ้งเหลือแต่หัว  ล้างให้สะอาดส่งตลาด  ถ้าไม่ตัดยอดจะเก็บได้นานกว่าเมื่อตัดยอดหัวเผือกมีน้ำหนักหัวละประมาณ ๑-๓ กก.
          ถ้าต้องการเก็บรักษาหัวเผือกให้นานไม่ควรตัดยอดทิ้ง จะต้องเก็บในที่แห้ง  อากาศถ่ายเทสะดวก หัวที่เก็บไว้ควรเป็นหัวที่ไม่มีบาดแผล อาจเก็บได้นาน ๔-๖ เดือน  การเก็บในห้องเย็น ๑๐ องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานถึง ๖ เดือนผลผลิตของเผือกแตกต่างกันตามพันธุ์ที่ปลูก  โดยเฉลี่ยให้ผลผลิตประมาณ ๑-๒.๕ ตัน/ไร่ถ้าบำรุงรักษาดี  มีการให้น้ำ  ให้ปุ๋ย  ผลผลิตอาจถึง ๔  ตัน/ไร่
ประโยชน์
         ส่วนประกอบของส่วนต่างๆ ของเผือก มีดังนี้
         หัวเผือก  หัวเผือกประกอบด้วยแป้งมากมาย  เนื้อละเอียด  องค์ประกอบของหัวเผือกโดยประมาณ ได้แก่  ความชื้นร้อยละ ๖๓-๘๕  คาร์โบไฮเดรตร้อยละ ๑๓-๒๙  โปรตีนร้อยละ ๑.๔-๓.๐ ไขมันร้อยละ ๐.๑๖-๐.๓๖  เส้นใยร้อยละ  ๐.๖๐-๑.๑๘ เถ้าร้อยละ ๐.๖-๑.๓  มีวิตามินซีมากประมาณ ๗-๙ มิลลิกรัม / ๑๐๐ กรัม ของส่วนที่กินได้ ไทอามีนประมาณ ๐.๘ มิลลิกรัม  ไรโบฟลาวิน ๐.๐๔ มิลลิกรัม ไนอาซิน ๐.๙ มิลลิกรัม  เม็ดแป้งมีขนาดเล็กมาก  ประกอบด้วยสองประเภท  ประเภทหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑-๑.๕ ไมครอน  อีกประเภทหนึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓-๔ ไมครอนด้วยเหตุนี้แป้งเผือกจึงย่อยง่าย  แต่ไม่เหมาะที่จะใช้ในด้านอุตสาหกรรมแป้ง
         ใบและยอดเผือก  ทั้งใบและยอดใช้เป็นผักได้ มีวิตามิน เอ และวิตามิน  ซี สูง  ในใบมีวิตามินเอ ๒๐,๘๘๕ ไอ.ยู. (IU) ต่อ ๑๐๐ กรัม ของส่วนที่กินได้  มีวิตามินซี ๑๔๒ มิลลิกรัม / ๑๐๐ กรัมในยอดมีวิตามินเอ ๓๓๕ ไอ.ยู.  ต่อ ๑๐๐ กรัม มีวิตามินซี ๘ มิลลิกรัม / ๑๐๐ กรัม เนื้อมีสีต่างๆ กันตามชนิด เนื้อเหนียวกว่ามันเทศ ส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารที่สำคัญของประชากรในหลายประเทศ เช่น  ต้ม  เผา  อบ  ทอด  ตากแห้ง  ทำขนมรับประทาน  นอกจากนี้บางแห่งทำเป็นแป้งเพื่อทำขนมปัง  อาหารทารก  เครื่องดื่มขนม  ใช้เป็นอาหารเพื่อป้องกันโรคแพ้บางอย่างในทารก และใช้แทนธัญพืชในการรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้  ใบอ่อน  ก้านใบใช้รับประทานได้บางประเทศใช้ใบอ่อนและก้านใบเผือกประกอบเป็นอาหารได้หลายอย่าง

การปลูกเผือก, การปลูกเผือก หมายถึง, การปลูกเผือก คือ, การปลูกเผือก ความหมาย, การปลูกเผือก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

          ประเพณีลอยกระทงนั้นมีมาแต่โบราณ โดยมีคติความเชื่อหลายอย่าง เช่น เชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมาแม่พระคงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์ เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท เป็นต้น การลอยกระทงนิยมทำกันในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี อันเป็นช่วงที่น้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นสูงและอากาศเริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือน และตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้กล่าวว่า นางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกในพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัย เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงสำหรับลอยประทีปเป็นรูปดอกบัวบานขึ้น ซึ่งคนทั่วไปนิยมทำตามสืบต่อมา นอกจากนั้นในศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังได้กล่าวถึง งานเผาเทียน เล่นไฟ ของกรุงสุโขทัยไว้ด้วยว่า เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้ผู้รู้ทั้งหลายสันนิษฐานต้องตรงกันว่า งานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

ประวัติวันลอยกระทง

          นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหล ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า "แต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน"

          ครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า "ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประกวดประขันกันต่างๆ ทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง"

          ปัจจุบันประเพณีลอยกระทง มีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประจำปีที่สำคัญ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการจัดขบวนแห่กระทงใหญ่ กระทงเล็ก มีการประกวดกระทง และประกวดธิดางามประจำกระทงด้วย ส่วนการลอยโคม ชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทำกัน ชาวบ้านจะนำกระดาษ มาทำเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะทำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะใช้คบจุดที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ทำให้ลอยไปตามกระแสลมหนาว เวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคมบนท้องฟ้า พร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมากทีเดียว 

เรื่องน่ารู้ใน วันลอยกระทง

ที่มา http://www.zabzaa.com/event/loykatong.htm

Sanook.commenu