ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล, การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล หมายถึง, การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล คือ, การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล ความหมาย, การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล

          ศัตรูของไม้ผลเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งในการทำสวนผลไม้  ศัตรูจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับต้นไม้ของเราตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์  จนถึงส่งผลไม้สู่ตลาด  จึงจำเป็นสำหรับชาวสวนที่จะต้องเรียนรู้เรื่องโรคแมลงและศัตรูอื่นๆ ตลอดจนการป้องกันกำจัด  โดยเฉพาะการทำสวนผลไม้ในระยะเริ่มแรกหรือการทำสวนผลไม้ในเขตที่ห่างไกลออกไป  ชาวสวนควรสนใจเรื่องโรคและแมลงที่อาจเกิดกับต้นไม้ของตนเป็นพิเศษ  เพราะเราไม่ทราบว่าผืนแผ่นดินแหล่งใหม่นั้นมีโรคหรือแมลงอะไรบ้างและเราไม่ทราบระยะเวลาระบาดของมัน เพื่อความไม่ประมาทจึงควรติดตามดูต้นไม้ของเราทุกระยะพอได้เค้าว่าโรคหรือแมลงทำท่าจะระบาดหรือคุกคาม   เราก็จัดการกำจัดเสียแต่ต้นมือ สำหรับสวนที่ทำมาหลายๆ ปี แล้วพอทราบได้ว่าโรคและแมลงชนิดใดจะระบาดในเดือนไหน เราก็เตรียมการป้องกันกำจัดไว้ก่อนได้
          ศัตรูของไม้ผลนอกจากโรคและแมลงแล้วยังมีไส้เดือนฝอย  วัชพืช ฯลฯ  ตลอดจนอาการผิดปกติทางสรีระของต้นไม้  สำหรับโรคนั้นอาจมีสาเหตุมาจากเชื้อเห็ดรา  บัคเตรี  ไวรัส  สาหร่าย  เป็นต้นถ้าเราทราบสาเหตุของโรคว่าเกิดจากอะไรแล้ว  เราก็อาจกำจัดได้โดยใช้ยาปราบศัตรูพืชตามชนิดและประเภทของศัตรูได้           ยาปราบศัตรูพืชเกือบทุกชนิดเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์   จึงควรทราบพิษของสารเหล่านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใด  ปกติที่ฉลากยาป้องกันกำจัดศัตรูพืชจะบอกความเป็นพิษของสารไว้เป็น median  lethal dose หรือ LD50  ซึ่งหมายถึงปริมาณเฉลี่ยของวัตถุมีพิษที่ทำให้สัตว์ทดลองตายครึ่งหนึ่งโดยบอกเป็นจำนวนมิลลิกรัมของวัตถุมีพิษต่อน้ำหนักของสัตว์ทดลอง  ๑  กก. เช่น ออลดริน มี LD50 เท่ากับ ๓๙  หมายความว่าสัตว์ทดลองเช่นหนูที่หนักตัวละ  ๑ กก. จำนวน ๑๐๐ ตัว  กินยานี้เข้าไปตัวละ ๓๙ มิลลิกรัม  หนูจะตายไป ๕๐ ตัว  จะเห็นได้ว่าสารเคมียิ่งมี LD50 น้อยยิ่งมีพิษมาก LD50 ระหว่าง ๕๐-๓๐๐ ถือว่ามีพิษปานกลาง ๓๐๐-๓,๐๐๐ ถือว่ามีพิษน้อย และตั้งแต่ ๓,๐๐๐ ขึ้นไปถือว่าเป็นพิษต่อผู้ใช้น้อยมาก
          ในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมักมีปัญหาเกี่ยวกับกากพิษของสารที่ตกค้างอยู่ในผลไม้ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  การคงอยู่ของสารเคมีบนผลิตผลจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้  ระยะเวลาที่ควรเก็บผลไม้หลังฉีดยาแล้ว ชนิดของสาร  ตลอดจนยาจับใบที่เติมลงไปในสารละลายที่เราฉีด  กากพิษของสารเคมีบนผลิตผลควรมีปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล, การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล หมายถึง, การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล คือ, การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล ความหมาย, การป้องกันกำจัดศัตรูของไม้ผล คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu