ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คุณสมบัติทางเคมี, คุณสมบัติทางเคมี หมายถึง, คุณสมบัติทางเคมี คือ, คุณสมบัติทางเคมี ความหมาย, คุณสมบัติทางเคมี คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คุณสมบัติทางเคมี

          ปกติไวรัสทุกชนิดจะต้องประกอบด้วยกรดนิวคลีอิคและโปรตีน
 
          กรดนิวคลีอิคนั้นเป็นหน่วยสำคัญของชีวิต    เพราะเพียงกรดนิวคลีอิคของไวรัสอย่างเดียวก็สร้างไวรัสสมบูรณ์   (complete    virus   or  virion)   ได้หากเข้าไปเจริญในเซลล์แล้วส่วนโปรตีนนั้นเป็นส่วนที่ป้องกันไวรัส  และจะอาศัยเป็นสื่อให้ไวรัสเข้าไปอยู่ภายในเซลล์ได้สะดวก  ดังนั้นเฉพาะกรดนิวคลีอิคของไวรัส  (vegetative  virus)  ก็ยังไม่ถือว่าเป็นไวรัสสมบูรณ์     จะถือว่าเป็นไวรัสสมบูรณ์ต้องมีทั้งกรดนิวคลีอิคและโปรตีน นอกจากนั้นไวรัสบางชนิดอาจจะต้องมีคาร์โบไฮเดรต  และ/หรือไขมันปนด้วยก็ได้
          ปัจจุบันสิ่งมีชีวิตจำต้องมีกรดนิวคลีอิค  อณูของกรดนิวคลีจะโตหรือเล็ก  แล้วแต่ชนิดของไวรัส    อณูของกรดนิวคลีอิคนั้นเป็นเสมือนรหัส   ที่จะบ่งคุณสมบัติของไวรัส
          กรดนิวคลีอิคปกติมี ๒ ชนิด  คือ ดี เอ็น เอ (DNA) หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิค(deoxyribonucleic acid) และ อาร์ เอ็น เอ (RNA) หรือกรดไรโบนิวคลีอิค (ribo nucleicacid) ไวรัสต่างกับสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือ  จะมีได้แต่ดี   เอ็น เอ หรือ  อาร์ เอ็น เอ  อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น  ไม่เคยพบว่า  มีทั้งคู่เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  ปกติ ดี เอ็น เอ  มักจะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์สองสาย  ส่วน อาร์ เอ็น เอ มักประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์สายเดียว ไวรัสดี เอ็น เอ บางชนิดมีอณูของดี เอ็น  เอ  ที่ประกอบด้วย
นิวคลีโอไทด์สายเดียว  แทนที่จะเป็นสองสายพันควั่นเป็นเกลียวเหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ส่วนไวรัสอาร์ เอ็น เอ บางชนิด  อณูของอาร์ เอ็น    เอ    อาจจะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์สองสายพันควั่นเป็นเกลียว  แทนที่จะเป็นสายเดียวเหมือนที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ มี
          กรดนิวคลีอิคของไวรัสยังเป็นรหัสชีวิต   ที่กำหนดชนิดของโปรตีนที่จะเคลือบพอกให้เหมาะเจาะกับชนิดของไวรัสนั้นๆ กรดนิวคลีอิคนั้นประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์มากมายโยงติดต่อกัน
          แต่ละอณูของนิวคลีโอไทด์ยังประกอบด้วยอนุมูลฟอสเฟตน้ำตาลเพนโทส-พิวรินเบส  หรือ ไพริมิดีนเบส  ยึดโยงกันฉะนั้น  อณูของกรดนิวคลีอิค  ซึ่งสมมติว่าประกอบด้วยอณูของนิวคลีโอไทด์  ๔ หน่วย ก็จะยึดโยงติดกันดังที่แสดง
         

          ไวรัสบางชนิดอาจจะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์อย่างน้อยพันหน่วย**  บางชนิดอาจจะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์นับแสนนับล้านหน่วย
          ปกติ     แต่ละไวรัสมักจะมีคุณสมบัติทางเคมีเฉพาะ     น้ำหนักอณูของกรดนิวคลีอิคต่างกัน  อัตราร้อยละของพิวรินและไพริมิดีนแต่ละชนิดก็ต่างกัน  ดังตารางที่แสดง

   

 ?   มีเยื่อหุ้มไวรัสอีกชั้นหนึ่ง
**   อาร์ เอ็น เอ ไวรัสที่เล็กที่สุด จัดอยู่ในพวก ไพโค อาร์ เอ็น เอ ไวรัสที่เล็กที่สุด เช่น อาร์ ๑๗, เอฟ ๒ ฯลฯ
 ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ ๑,๐๐๐ หน่วย ดี เอ็น เอ ไวรัสที่เล็กที่สุด
จัดอยู่ในพวกพาร์โวไวรัส เช่น พายเอกซ์ ๑๗๔ เอส ๑๓ ประกอบด้วย นิวคลีโอไทด์ ๕,๕๐๐ หน่วย 

 

คุณสมบัติทางเคมี, คุณสมบัติทางเคมี หมายถึง, คุณสมบัติทางเคมี คือ, คุณสมบัติทางเคมี ความหมาย, คุณสมบัติทางเคมี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 4

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu