ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร, คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร หมายถึง, คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร คือ, คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ความหมาย, คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 2
คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร

          แม้ว่าคนไทยสมัยโบราณจะไม่รู้จักอาหารหลัก ๕ หมู่ก็ตาม แต่อาหารที่รับประทานสืบทอดกันมาก็มีคุณค่าต่างๆ ครบถ้วน เป็นอาหารที่รับประทานบ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน ดังตาราง ซึ่งแสดงคุณค่าอาหารไทยจากส่วนที่รับประทานใน ๑๐๐ กรัม

          คนไทยรับประทานอาหารที่มีคุณค่ามาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้ว พืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ก็รู้จักนำมาปรุงเป็นอาหาร ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน รวมทั้งปลอดจากโรคภัยบางอย่างอีกด้วย

          คนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักและขนมหวานของไทยก็ประกอบด้วยแป้งและน้ำตาลมาก ทำให้ได้รับคาร์โบไฮเดรตและพลังงานสูง ในปัจจุบันจึงควรส่งเสริมให้เด็กไทยรับประทานอาหารให้ถูกสัดส่วนยิ่งขึ้น โดยเพิ่มผักและเนื้อสัตว์ให้มากขึ้น ก็จะทำให้เยาวชนไทยมีร่างกายและพลานามัยสมบูรณ์เทียบเท่าเยาวชนในนานาอารยประเทศ

ตารางแสดงคุณค่าของอาหาร

ลำดับ

รายการอาหาร

แคลอรี

ไขมัน

คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน

สัตว์

พืชผัก


๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

  ข้าวเจ้า
  ข้าวเหนียว
  ข้าวโพดต้ม
  ข้าวโพคั่ว
  แป้งข้าวเจ้า
  ถั่วลิสงสุก (ต้ม)
  ถั่วลิสงสุก (คั่ว)
  หัวกะทิ
  กะทิส่วนที่มิใช่หัวกะทิ
  เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
  วุ้นเส้น (สุก)
  กะหล่ำปลีดิบ
  กะหล่ำดอกสุก
  แตงกวาไม่ปอกเปลือก
  ถั่วแขก
  ถั่วฝักยาวดิบ
  ถั่วฝักยาวสุก
  บวบเหลี่ยม
  ผักชะอม
  ผักชี
  ผักตำลึง
  ฟักทอง
  กล้วยน้ำว้า
  ขนม
  ไก่
  เป็ด
  เนื้อวัวไม่มีมัน
  หมู (เนื้อ)
  ไข่ไก่

๓๔๖
๓๖๖
๑๓๕
๓๘๖
๓๖๓
๓๗๖
๕๘๒
๓๓๔
๒๕๒
๕๕๑
๘๐
๒๗
๒๒
๑๕
๓๔
๓๘
๓๗
๑๘
๕๗
๔๐
๓๕
๓๔
๑๑๙
๑๐๐
๒๐๐
๑๑๕
๑๔๙
๓๗๖
๑๖๙

๐.๔
๑.๐
๒.๓
๕.๐
๐.๕
๓๑.๕
๔๘.๗
๓๒.๒
๒๔.๙
๔๖.๔
๐.๒
๐.๒
๐.๒
๐.๑
๐.๑
๐.๒
๐.๑
๐.๑
๐.๖
๐.๖
๐.๔
๐.๔
๐.๔
๐.๔
๑๒.๖
๑.๗
๖.๑
๓๕.๐
๑๑.๙

๗๙.๑
๗๙.๗
๒๕.๔
๗๖.๗
๗๙.๕
๑๔.๕
๒๐.๖
๘.๓
๕.๒
๒๕.๕
๑๙.๒
๕.๒
๔.๑
๓.๔
๖.๘
๘.๒
๘.๑
๓.๗
๓.๕
๘.๐
๔.๕
๗.๓
๓๑.๒
๒๕.๗
-
-
-
-
๑.๗

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
๒๐.๒
๒๓.๓
๒๒.๒
๑๔.๑
๑๒.๗

๖.๔
๖.๙
๕.๐
๑๒.๗
๗.๔
๑๕.๕
๒๖.๒
๔.๔
๓.๒
๑๖.๙
๒๐.๐
๒.๗
๒.๓
๐.๙
๒.๐
๒.๘
๒.๙
๐.๕
๙.๕
๒.๗
๑.๐
๑.๙
๑.๐
๑.๒
-
-
-
-
-

    จากตำราโภชนาการ (ฉบับแก้ไข) ของคณะอนุกรรมการสาขาโภชนศาสตร์ คณะกรรมการโภชนาการแห่งชาติ
    พ.ศ. ๒ ๕๑๐
           (ดูเพิ่มเติมเรื่อง การประดิษฐ์ผักและผลไม้ เล่มเดียวกัน)

คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร, คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร หมายถึง, คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร คือ, คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร ความหมาย, คุณค่าทางโภชนาการของอาหาร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 13

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu