ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วัดไทย, วัดไทย หมายถึง, วัดไทย คือ, วัดไทย ความหมาย, วัดไทย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
วัดไทย

          “วัด”  โดยทั่วไปหมายถึง สถานที่ทางศาสนาสำหรับประกอบศาสนพิธีต่าง ๆ  รวมทั้งเป็นที่พำนักของสงฆ์และนักบวช  ส่วนคำว่า  “วัดไทย”  หมายถึง  วัดทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย  ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทนอกจากนี้  ในปัจจุบันยังหมายความรวมถึงวัดที่ชุมชนชาวไทยไปสร้างไว้ในต่างประเทศเพื่อเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ไทยที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น ๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงวัดไทยเฉพาะที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

          วัดไทย  มีพัฒนาการมาตั้งแต่สมัยที่พระสงฆ์นำเอาพระพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียเข้ามาเผยแผ่ยังดินแดนที่เป็นสยามประเทศ  ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๙ - ๑๐ หรือตอนต้นสมัยทวารวดี  พระสงฆ์ที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเมื่อไปถึงเมืองใด ๆ  และได้มีโอกาสเผยแผ่สั่งสอนผู้คนให้รู้จักเห็นความสำคัญของพระพุทธศาสนาและศรัทธาเชื่อถือในพระธรรมคำสั่งสอนเป็นที่มั่นคงแล้ว  พระสงฆ์ก็จะจัดการให้มีวัดขึ้นเป็น “ศาสนสถาน” สำหรับเป็นที่พำนักและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์  รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับแสดงธรรม แก่ผู้คนในเมืองนั้นๆ  ให้พระพุทธศาสนามั่นคงถาวรต่อมาเป็นลำดับ

วัดไทย, วัดไทย หมายถึง, วัดไทย คือ, วัดไทย ความหมาย, วัดไทย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 28

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu