ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การปลูกมันเทศ, การปลูกมันเทศ หมายถึง, การปลูกมันเทศ คือ, การปลูกมันเทศ ความหมาย, การปลูกมันเทศ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การปลูกมันเทศ

          มันเทศเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีอาหารพืชบริบูรณ์ ระบายน้ำได้ดี และเป็นดินเบา  ดินที่ เหมาะแก่การปลูกมันเทศ  คือดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว

          หลักการเลือกที่ปลูกมันเทศที่สำคัญ มีดังนี้
          ๑.  ถ้าเป็นที่นาควรเลือกที่สูงๆ และระบายน้ำได้ดีในฤดูฝน เพราะการระบายน้ำเป็นสิ่งจำเป็น
มาก  แต่ถ้าปลูกในฤดูแล้งก็ไม่จำเป็นจะต้องเลือกที่สูงมากนัก เพราะไม่มีปัญหาเรื่องการระบายน้ำ
          ๒.  ถ้าเป็นไปได้  ที่นั้นไม่ควรปลูกมันเทศมาก่อน  เพราะว่าที่ซึ่งเคยปลูกมันเทศมาก่อนนั้นอาจมีเสี้ยนดิน ซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่ง  ดังนั้นถ้าปลูกมันเทศซ้ำอาจถูกเสี้ยนดินทำลายหัวเสียหายมากและได้ผลไม่เต็มที่  ทางที่ดีควรปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อกำจัดแมลงชนิดนี้ ให้หมดไปเสียก่อนที่จะปลูกมันเทศต่อไป
          ๓. ในที่ดอนและที่ราบทั่วๆ ไปนั้น  ส่วน
ใหญ่จะปลูกได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ส่วนที่ซึ่งอยู่ในเขตการชลประทานสามารถจะปลูกมันเทศได้ตลอดปี  แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงปัญหาเรื่องระบายน้ำให้ดี
          ก่อนปลูกมันเทศ  ต้องเตรียมดิน คือ ไถ และพรวน ๒-๓ ครั้ง เพื่อกำจัดวัชพืชและทำให้ดินมีสภาพร่วนซุย  แล้วจึงปรับระดับเนื้อที่ปลูกให้เรียบสม่ำเสมอกัน เพื่อประโยชน์ในการส่งน้ำและระบายน้ำ   ถ้าหากที่ไม่เรียบสม่ำเสมอจะทำให้การส่งน้ำลำบากและระบายน้ำได้ไม่ดีเท่าที่ควร  ที่ลุ่มก็จะมีน้ำท่วม   ส่วนที่ดอนน้ำขึ้นไม่ถึงก็จะทำให้มันเทศเฉาตายได้  การเตรียมที่จึงมีความสำคัญมาก ที่ซึ่งเป็นดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีนั้น เมื่อเตรียมดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ไถเปิดร่องโดยให้ร่องนั้นอยู่ห่างกัน ๗๕ ถึง ๑๐๐ เซนติเมตร ส่วนในดินหนักและการระบายน้ำไม่ดีจะต้องยกร่องขึ้นมาโดยให้สันร่องห่างกัน ๗๕ ถึง ๑๐๐ เซนติเมตรเช่นกันร่องที่ยกขึ้นมานั้นควรจะเป็นรูปสามเหลี่ยม  และฐานของร่องกว้างประมาณ ๗๕-๑๐๐ เซนติเมตร ถ้าหากเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีก็ปลูกในร่องที่เปิดไว้ส่วนในดินหนักก็ปลูกบนสันร่องนั้นๆ

          การยกร่องเตรียมแปลงปลูกมันเทศมี ๓ วิธี ด้วยกัน คือ
          ๑. ใช้แรงคน ใช้จอบขุดดินข้างๆ แปลงให้ขึ้นมาอยู่บนสันร่องโดยให้ร่องสูงประมาณ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร  และระยะร่องห่างกัน ๑ เมตร  การที่ยกร่องสูงนั้นก็เพื่อให้มันเทศลงหัวได้สะดวก  ทั้งนี้เนื่องจากดินที่พูนขึ้นมานั้นร่วนซุยกว่าปกติ  วิธีนี้ใช้ได้ผลดีแต่ล่าช้าและเปลืองค่าใช้จ่ายและแรงงานมาก
         ๒. ใช้แรงสัตว์  ใช้วัวหรือควายเทียมติดไถแล้วไถเวียนซ้ายและขวาประมาณข้างละ ๓ รอบขี้ไถก็จะกลับเข้าหากันกลายเป็นร่องสูงประมาณ ๕๐-๖๐ เซนติเมตร และให้สันร่องนั้นอยู่ห่างกัน ๑๐๐ เซนติเมตร
         ๓. ใช้แทรกเตอร์ติดเครื่องยกร่อง   ปรับเครื่องยกร่องให้ได้สันร่องอยู่ห่างกัน ๑๐๐ เซนติเมตรการขัดก็ควรเล็งให้ตรงจะได้ร่องสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ตามต้องการ  วิธีนี้ทุ่นแรงมากและ สามารถยกร่องได้วันละหลายสิบไร่

การปลูกมันเทศ, การปลูกมันเทศ หมายถึง, การปลูกมันเทศ คือ, การปลูกมันเทศ ความหมาย, การปลูกมันเทศ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 5

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu