ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมายถึง, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คือ, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ความหมาย, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

          เมื่อวันที่ ๖ เมษายน  พุทธศกราช  ๒๓๒๕  บรรดาเสนามาตย์ราษฎรทั้งปวงได้อัญเชิญให้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงระงับดับทุกข์เข็ญ  เสด็จขึ้นผ่านพิภพปกครองสยามราชอาณาจักร  เถลิงถวัลยราชสมบัติประดิษฐานมหาจักรีบรมราชวงศ์  ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์  ขึ้นเป็นราชธานีถาวรแทนพระนครศรีอยุธยา  ทรงต่อสู้อริราชศัตรูดำรงไว้ซึ่งอิสราธิปไตยของบ้านเมือง  และทะนุบำรุงอาณาประชาราษฎร์สมณชีพราหมณ์ให้อยู่เย็นเป็นสุขสืบมา

          ดังนั้น เมื่อใกล้จะถึงวันที่ ๖ เมษายน พุทธศกราช ๒๕๒๕ ซึ่งกรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุบรรจบครบ ๒๐๐ ปี  พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์นายกรัฐมนตรี  ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ในปีพุทธศักราช  ๒๕๒๕  กรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุได้ ๒๐๐ ปี นับเป็นมหามงคลสมัยแสดงถึงความมั่นคงของบ้านเมืองได้ผ่านพ้นภัยพิบัติต่างๆ  มาโดยสวัสดี  มีความร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีของพระผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้สืบราชสันติวงศ์ทุกรัชกาลโดยลำดับ รัฐบาลและปวงชนชาวไทยจึงมีความปีติยินดี พร้อมกันแสดงความกตเวทิตาคุณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และบรรพชนไทยที่จรรโลงชาติให้มีความรุ่งเรืองสันติสุขสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

          จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้กำหนดการในส่วนที่จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์และฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยอนุโลมตามราชประเพณีที่มีมาแล้วในรัชกาลก่อน ทั้งให้สอดคล้องพอเหมาะพอควรแก่กาลสมัยในปัจจุบัน ดังรายการต่อไปนี้
                ๑.  การพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
                ๒.  การพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า
                ๓.  การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
                ๔.  วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
                ๕.  พระราชพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช
                ๖.  พระราชพิธีสมโภชหลักเมือง

          นอกจากนั้น รัฐบาลยังได้จัดงานมหามงคลสโมสรสันนิบาต ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งยังมีพิธีและงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  อื่นๆ ที่ส่วนราชการและภาคเอกชนได้จัดทำ ซึ่งขอบรรยายเฉพาะรายการที่สำคัญโดยสรุปต่อไป          พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ณ  ท้องสนามหลวง วันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕

          นอกจากการบำเพ็ญพระราชกุศลทางพุทธศาสนาถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแล้ว ยังมีการบวงสรวงเป็นการบำเพ็ญกุศลตามลัทธิพราหมณ์ซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีวันที่ ๕ เมษายน พุทธศกราช ๒๕๒๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารคจากท่าวาสุกรีไปยังท่าราชวรดิฐ เช่นเดียวกับที่มีกระบวนพยุหยาตราชลมารคในพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๕๐ ปี  พุทธศักราช  ๒๔๗๕  โดยจัดเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชทอดบัลลังก์บุษบกเป็นเรือนำ เชิญพระชัย  (หลังช้าง ) ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อกระบวนพยุหยาตรา ถึงท่าราชวรดิฐแล้วเสด็จพระราชดำเนินสู่พระบรมมหาราชวัง และจัดกระบวนพระราชอิสริยยศน้อยแห่พระชัย (หลังช้าง) ไปยังพลับพลาท้องสนามหลวง

          เวลา  ๑๐.๓๐  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาก  เสด็จพระราชดำเนินไปยังพลับพลาท้องสนามหลวง พระบรมวงศานุวงศ์  คณะองคมนตรี ทูตานุทูต ข้าราชการ ทหาร พลเรือน สมาชิกรัฐสภา ลูกเสือ นักเรียน และทวยราษฎร์ทุกหมู่เหล่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสด็จออกพระที่นั่งชุมสาย นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ถึงความพร้อมใจของรัฐบาลและปวงชนชาวไทย ที่ได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก  ทรงเป็นมหาราช  และถวายชัยมงคลแล้วมีพระราชดำรัสตอบ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีบวงสรวง  ทรงแปรพระพักตร์สู่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และปราสาทพระเทพบิตร  ในพระบรมมหาราชวังทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า นายภาวาส บุนนาค รองราชเลขาธิการ  อ่านราชาภิสดุดีเป็นการประกาศพระราชพิธีบวงสรวง

พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี หมายถึง, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คือ, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ความหมาย, พระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu