ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย หมายถึง, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย คือ, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย ความหมาย, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย


          เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อี.ซี.จี. (ECG) เป็นเครื่องที่มีประโยชน์มากในทางการแพทย์ เพราะช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจได้หลาย อย่าง อย่างไรก็ดี โรคหัวใจชนิดหนึ่งคือ โรค หัวใจที่เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจได้รับเลือดมาเลี้ยง ไม่เพียงพอจากการที่หลอดเลือดหัวใจตีบ ถ้าโรค เป็นมากหรือปานกลางก็สามารถตรวจวัดได้ด้วย เครื่อง อี.ซี.จี. ขณะเมื่อผู้ป่วยนั่งหรือนอน อย่างไรก็ดี ถ้าผู้ป่วยเป็นน้อยหรือ เริ่มเป็นก็อาจตรวจไม่พบ  ด้วยวิธีนี้ สำหรับผู้ป่วยดังกล่าวนี้ ถ้าต้องไปออก แรงมาก ก็อาจทำให้เกิดอันตรายรุนแรง บางครั้ง ถึงแก่ชีวิต โดยที่ไม่สามารถรักษาได้ทันท่วงที ดังนั้น จึงได้มีการคิดค้นวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคนี้โดย การตรวจวัด อี.ซี.จี.ขณะผู้ป่วยออกกำลังกาย
          เครื่องที่ใช้ในการตรวจวัดนี้ประกอบด้วย เครื่องที่ใช้ออกกำลังกายโดยทราบความหนักของการออกกำลังกายโดยละเอียด ซึ่งอาจใช้จักรยาน วัดงาน (bicycle ergometer) หรืออาจใช้ลู่กล(thread mill) ซึ่งเป็นสายพานเลื่อนที่สามารถ  ปรับความเร็วและความชันเพื่อให้ผู้ป่วยวิ่งโดยทราบ ความมากน้อยของพลังงานที่ผู้ป่วยใช้ เครื่องอีก อย่างหนึ่งที่นำมาใช้ คือ เครื่องตรวจ อี.ซี.จี.ของผู้ป่วยขณะที่ออกกำลังกาย อย่างไรก็ดี เครื่องดังกล่าวจะต้องสามารถตรวจวัด อี.ซี.จี.ได้ อย่างน้อย ๓ ช่อง เพราะการเปลี่ยนแปลงของ หัวใจที่ขาดเลือดนั้นอาจเกิดเพียงบางแห่ง ดังนั้น จึงต้องตรวจวัดการทำงานของหัวใจหลายแห่งพร้อม กัน จึงจะสามารถทราบความผิดปกติได้ อย่างไรก็ดีการตรวจวัด อี.ซี.จี.ในขณะผู้ป่วยเคลื่อนไหวจาก การออกกำลังกายนั้นอาจทำให้เครื่องบันทึกคลื่นรบกวนจากการเคลื่อนไหวเข้าไปร่วมกับคลื่นไฟฟ้า หัวใจจริง  ๆ อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันนี้ได้ทำให้สามารถสร้าง เครื่องที่สามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้พร้อม กันจากอิเล็กโทรดหลายคู่ ทำให้ได้คลื่นไฟฟ้า หัวใจจาก ๑๒ ช่อง พร้อมกัน นอกจากนั้นยัง อาศัยเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการ วิเคราะห์โดยละเอียด ทำให้สามารถบอกความผิด ปกติของหัวใจจากการขาดเลือดที่หลอดเลือดเส้น  ต่าง  ๆ ได้ ทั้งนี้โดยได้มีการจัดตั้งโปรแกรมไว้ก่อน

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย หมายถึง, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย คือ, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย ความหมาย, เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ร่วมกับ การออกกำลังกาย คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu