ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต, สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต หมายถึง, สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต คือ, สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต ความหมาย, สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต

          ในขณะนี้ กระแสการต่อต้านอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืชดัดแปลงพันธุกรรมยังไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัยในการบริโภค และการเพาะปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่อาจมีอัตราเสี่ยงต่อการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย รวมทั้งประเทศไทย โดยอาจมีผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยด้วย เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นที่เข้าใจกันว่า ประเทศคู่ค้าในทวีปยุโรปได้แสดงท่าทีว่าข้าวไทยที่จะส่งออกไปยังประเทศในทวีปยุโรปอาจไม่ได้รับการรับรองให้นำเข้า หากพบว่ามีการปนเปื้อนผลิตผลจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมอยู่ด้วย และมาตรการการค้าดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อาหารด้านอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมด้วย ดังนั้น ฝ่ายราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จึงควรจะมีกฎเกณฑ์และมาตรการควบคุมเข้มงวดมิให้มีการลักลอบนำเข้าสายพันธุ์และเมล็ดพันธุ์พืช โดยคนส่วนน้อยที่หวังผลทางธุรกิจของตนเอง ตลอดจนการควบคุมพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ เพื่อทำการเพาะปลูกในพื้นที่ทดลองให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น และเกิดผลเสียหายต่อการส่งออกสินค้าด้านเกษตรกรรมของประเทศไทยในระยะยาว

สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต, สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต หมายถึง, สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต คือ, สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต ความหมาย, สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมกับการพัฒนาในอนาคต คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu