ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หมายถึง, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือ, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความหมาย, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

          ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ รัฐบาลได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด ๖๐๐  เมกะวัตต์ ที่อ่าวไผ่ จังหวัดชลบุรี แต่ ได้มีการคัดค้านจากประชาชน ทำให้รัฐบาลตัดสินใจล้มเลิกโครงการไปในที่สุด 
          จากการเตรียมแผนงานของ กฟผ. ใน ช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน กฟผ. ได้ร่วม กับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน และองค์กรต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมทั้งผู้จำหน่ายอุปกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วโลก จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางเทคโนโลยี โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยอาศัยการประชุมวิชาการ การสัมมนา การจัดนิทรรศการ และการจัดทำสื่อต่างๆ กล่าวได้ว่า ขั้นตอนแรกได้สร้างความตื่นตัวและความสนใจให้แก่สาธารณชนได้ผลในระดับหนึ่ง ขณะนี้กำลังดำเนินการขั้นตอนการสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชน เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือการยอมรับของสาธารณชน ซึ่งจะมีการเข้าดำเนินการ เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งชุมชนที่คาดว่าจะเป็นบริเวณที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไป 
          อย่างไรก็ตาม แผนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้เลื่อนระยะเวลาไปจากแผนพัฒนากำลังผลิต พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๕๔ แต่เพื่อการเตรียมพร้อมไว้ในอนาคต คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย (๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐) ต่อมาคณะกรรมการฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา ๔ ชุด  ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลทางเทคโนโลยีและความปลอดภัย ผลกระทบที่มีต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบ ขององค์กรที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายและ กฎระเบียบต่างๆ เพื่อควบคุมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน

โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หมายถึง, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คือ, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ความหมาย, โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 27

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu