ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี, การถนอมอาหารโดยใช้รังสี หมายถึง, การถนอมอาหารโดยใช้รังสี คือ, การถนอมอาหารโดยใช้รังสี ความหมาย, การถนอมอาหารโดยใช้รังสี คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
การถนอมอาหารโดยใช้รังสี


           รังสี หมายถึง คลื่นแสงหรือคล้ายกับแสง ซึ่งมีความยาวคลื่นทั้งสั้นและยาว การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพมีลักษณะคล้ายสายน้ำของ อนุภาคหรือคลื่นซึ่งมาจากหน่วยเล็กที่สุดของ
  สสาร คือ ปรมาณู สารกัมมันตภาพที่พบใน ธรรมชาติประมาณ ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ และได้มีการนำมาใช้ประโยชน์คือ ธาตุเรเดียม ซึ่งสามารถให้รังสีได้ทั้ง แอลฟา บีตา และแกมมา รังสีที่รู้จักกันทั่วไปและใช้มากในวงการแพทย์คือ รังสีเอกซ์ส่วนรังสีที่ใช้ในการถนอมอาหารนั้นอาจใช้รังสีใดรังสีหนึ่ง ดังนี้
     ๑. รังสีแกมมา เป็นรังสีที่นิยมใช้มากในการถนอมอาหาร สารที่เป็นต้นกำเนิดรังสีคือ โคบอลต์ ๖๐(Co60) หรือซีเซียม -๑๓๗ (Cs137)
     ๒. รังสีเอกซ์ ได้จากเครื่องผลิตรังสีเอกซ์ที่ทำงานด้วยระดับพลังงานที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับ ๕ ล้าน อิเล็กตรอนโวลต์
     ๓. รังสีอิเล็กตรอน ได้จากเครื่องผลิตรังสีอิเล็กตรอน ที่ทำงานด้วยระดับพลังงานที่ต่ำกว่าหรือ เท่ากับ ๑๐ ล้านอิเล็กตรอนโวลต์

                รังสีที่ฉายลงไปในอาหารจะไปทำลายหรือ ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ หรือทำให้ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีลดลง ซึ่งมีผลทำให้การ เก็บรักษาอาหารนั้นมีอายุยืนนานโดยไม่เน่าเสีย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารและปริมาณรังสีที่ อาหารได้รับ และวัตถุประสงค์เพื่อถนอมอาหาร ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
               ๑. ควบคุมการงอกของพืชผักในระหว่างการเก็บรักษาปริมาณรังสีที่ฉายบนอาหารจำพวกกระเทียม  หอมใหญ่ มันฝรั่ง เป็นต้น ประมาณ ๐.๐๕ -๐.๑๒ กิโลเกรย์ สามารถควบคุมการงอกและลดการสูญเสียน้ำหนักในระหว่างการเก็บในห้องเย็นได้นาน กว่า ๖ เดือน
               ๒. ควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงในระหว่างการเก็บรักษา ปริมาณรังสีที่ฉายบนอาหารประเภทนี้ ประมาณ ๐.๒ - ๐.๗ กิโลเกรย์ เช่น ข้าว ถั่ว เครื่องเทศ ปลาแห้ง เป็นต้น รังสีจะทำลาย ไข่แมลง และควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงและ  ตัวหนอนในระหว่างการเก็บรักษา หรือระหว่าง รอการจำหน่าย แต่ผลิตผลเหล่านี้จะต้องบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้า ทำลายซ้ำของแมลงจากภายนอก
               ๓. ยืดอายุการเก็บรักษาอาหารสด  ผลไม้ อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ โดยทั่ว ไปจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น ทั้งนี้ เพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติจะเจริญเติบโตได้เร็ว ประกอบกับอาหารประเภทเนื้อสัตว์และอาหารทะเลมีปริมาณโปรตีนสูง จึงมีการเปลี่ยนแปลง ทางชีวเคมีทำให้อาหารเน่าเสีย การฉายด้วยรังสีประมาณ ๑ - ๓ กิโลเกรย์ จะช่วยลดปริมาณ แบคทีเรียลงได้มาก ทำให้สามารถเก็บรักษาได้ นานขึ้น แต่ทั้งนี้จะต้องบรรจุอาหารในภาชนะและเก็บในห้องเย็นส่วนผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย ถ้าฉายด้วยรังสีปริมาณ ๐.๓-๑ กิโลเกรย์ จะชะลอการสุก และควบคุมการแพร่พันธุ์ของแมลงในระหว่าง การเก็บรักษา ทำให้อายุการเก็บนานขึ้น เป็นต้น
               ๔. ทำลายเชื้อโรคและพยาธิในอาหาร ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อสัตว์อาจมีพยาธิหรือเชื้อโรคติดอยู่ได้ เช่น พยาธิใบไม้ตับที่มีในปลา ดิบ สามารถทำลายได้ด้วยรังสีต่ำประมาณ ๐.๑๕ กิโลเกรย์ แหนมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากหมูที่คน ไทยนิยมรับประทานดิบ  ๆ ถ้าฉายรังสีในปริมาณ ๒-๓ กิโลเกรย์ จะเพียงพอที่จะทำลายเชื้อซาล โมเนลลา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดท้องร่วง และทำลายพยาธิที่อาจจะติดมากับเนื้อหมูก่อนทำแหนมก็ได้

การถนอมอาหารโดยใช้รังสี, การถนอมอาหารโดยใช้รังสี หมายถึง, การถนอมอาหารโดยใช้รังสี คือ, การถนอมอาหารโดยใช้รังสี ความหมาย, การถนอมอาหารโดยใช้รังสี คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

บทความอื่น ของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 19

สารานุกรมเล่มอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu